Vlada predlaga ustanovitev centralnega kreditnega registra

Vlada je 8. septembra 2016 potrdila predlog zakona o centralnem kreditnem registru, ki predvideva vzpostavitev centralizirane zbirke podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov. To naj bi prispevalo k učinkovitejšemu obvladovanju kreditnih tveganj in zmanjšalo tveganje čezmerne zadolženosti.

Medtem ko Banka Slovenije že sedaj upravlja sistem za izmenjavo informacij o zadolženosti fizičnih oseb, bo centralni kreditni register vseboval tudi podatke o zadolženosti podjetij.

Gre torej za nadgradnjo obstoječe ureditve, kjer Banka Slovenije na podlagi zakona o bančništvu upravlja …

Preberi do konca - Vlada predlaga ustanovitev centralnega kreditnega registra

Pregled novosti s finančnega področja poslovanja

09.09.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoBlagajniško poslovanje

S 1.1.2010 je prenehal veljati blagajniški maksimum in s tem je prenehalo veljati obvezno polaganje prejete gotovine na banke.

V povezavi s blagajniškim poslovanjem in z akcijo DURSA, ko je pričel s poostrenim nadzorom nad sivo ekonomijo, je DURS ugotovil veliko nepravilnost pri davčnih zavezancih. Žal pa so posledično bile izrečene tudi zelo stroge sankcije tudi za male prekrške. Globa pa je 2000 evrov.

Za gotovino prejeto od strank mora biti vzpostavljena evidenca to je blagajniška knjiga …

Preberi do konca - Pregled novosti s finančnega področja poslovanja

Kje najdemo transakcijske račune podjetij?

18.11.2009 0

Večkrat pridemo v situacijo, ko želimo najti transakcijski račun določenega podjetja ali podjetnika posameznika. Če naprimer vlagamo e-izvršbo, moramo vpisati vse račune dolžnika, saj sodišče samo ne preverja, kje lahko zaseže sredstva vašega dolžnika. Včasih je bilo do informacij o transakcijskih računih težko priti, sedaj pa Banka Slovenije vzdržuje Register transakcijskih računov in njihovih lastnikov. Podatki se obdelujejo z namenom, da se zagotovi centraliziran dostop do podatkov o transakcijskih računih posameznega lasnika.

Do registra dostopamo preko naslova Register transakcijskih

Preberi do konca - Kje najdemo transakcijske račune podjetij?