Usposabljanje na delovnem mestu 2015 – novi program za brezposelne

10.04.2015 0

S programom usposabljanja na delovnem mestu do bodočih sodelavcev po vaši meri.

Zavod RS za zaposlovanje je danes na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2015«.

Javno povabilo je odprto do 1. 7. 2015 oziroma do porabe sredstev.

Namenjeno je delodajalcem iz vse Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo. Delodajalci tako lahko spoznajo nove sodelavce in jih usposobijo za delo na konkretnem delovnem mestu še pred sklenitvijo …

Preberi do konca - Usposabljanje na delovnem mestu 2015 – novi program za brezposelne

Javni razpis – Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)

Predmet razpisa: Predmet produkta so subvencije za novoustanovljena podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2015.
sps
Namen produkta je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. Zasleduje se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno …

Preberi do konca - Javni razpis – Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)

Obvestilo o povečanju sredstev javnega razpisa Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

12.03.2011 0

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, objavlja obvestilo, da so na javnem razpisu Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/10 z dne 19. 3. 2010, Ob-2211/10, povečana sredstva, ki so na razpolago za ta javni razpis. Obvestilo se nanaša na 5. točko javnega razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu RS za leti …

Preberi do konca - Obvestilo o povečanju sredstev javnega razpisa Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

Spremembe pri prijavi na Zavod za zaposlovanje v letu 2011

28.01.2011 0

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjePo novem se bodo na Zavod lahko zaradi pridobitve informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve prijavili tudi drugi iskalci zaposlitve, ki niso brezposelne osebe.

Januarja 2011 bo Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) začel izvajati novi Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki prinaša vrsto novosti za brezposelne oziroma iskalce zaposlitve. Po novem se bodo na Zavod namreč lahko zaradi pridobitve informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve prijavili tudi drugi

Preberi do konca - Spremembe pri prijavi na Zavod za zaposlovanje v letu 2011

Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 80/2010 je bil dne 12. 10. 2010 objavljen Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD), ki je začel veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 1. 2011.

ZUTD od 1. 1. 2011 dalje na novo ureja delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, ki je do začetka uporabe tega zakona urejeno v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – …

Preberi do konca - Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti
1 2 3 4