Javni razpis – Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)

Predmet razpisa: Predmet produkta so za novoustanovljena podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2015.
sps
Namen produkta je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. Zasleduje se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa so:

  • zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo,
  • nova delovna mesta in zaposlovanje,
  • zagon novih podjetij.

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo:

  • območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in Občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,
  • in so bila registrirana od 1. 1. 2013 do 27. 3. 2015 (upošteva se datum registracije podjetja).

Kolikor je vlagatelj v letu 2015 spremenil sedež podjetja mora podati utemeljitev spremembe sedeža podjetja.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ do 1.480.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za predložitev vlog je 31. 3. 2015.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 13. 3. 2015, Stran: 409

Sorodni članki: