Seznam neplačnikov davkov FURS

csm_seznam_neplacnikov_davkov_FURS_07314bdea7Finančna uprava RS javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Namen objave je krepitev davčne kulture, izboljšanje plačilne discipline ter povečanje prostovoljnega, pravilnega in pravočasnega obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti.

Enoten seznam neplačnikov davkov Finančne uprave RS (FURS) je prvič objavljen 8. avgusta 2014. Pred tem sta Carinska uprava RS in Davčna uprava RS objavljali ločena seznama neplačnikov.

Preberi do konca - Seznam neplačnikov davkov FURS

Davčni uradi in uradne ure

25.01.2010 0

DURSREPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

p.p. 631
1001 Ljubljana
Šmartinska cesta 55
Ljubljana

DAVČNI URADI:

 • Generalni davčni urad
 • Posebni davčni urad
 • Davčni urad Ljubljana
 • Davčni urad Brežice
 • Davčni urad Maribor
 • Davčni urad Celje
 • Davčni urad Murska Sobota
 • Davčni urad Dravograd
 • Davčni urad Nova Gorica
 • Davčni urad Hrastnik
 • Davčni urad Novo mesto
 • Davčni urad Kočevje
 • Davčni urad Postojna
 • Davčni urad Koper
 • Davčni urad Ptuj
 • Davčni urad Kranj
 • Davčni urad Velenje
Preberi do konca - Davčni uradi in uradne ure

Davčni postopek

Davčni postopek je poseben upravni postopek, katerega pravila so določena v Zakonu o davčnem postopku.V tem članku bomo pojasnili zadeve v zvezi z davčnim postopkom in pojme, ki se uporabljamo pri davčnem postopku.

S pobiranjem davka se v sodobnih državah ukvarjajo davčne uprave. V Republiki sloveniji je to Davčna uprava RS (DURS). Pri tem jim pogosto pomagajo tudi drugi organi javne uprave, delodajalci in banke. Davčni postopek sestavljajo dve fazi;

 • Faza obračuna davka in
 • Faza pobiranja davka oziroma
Preberi do konca - Davčni postopek

Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2009 za samostojne podjetnike

23.12.2008 0

Zavezanci morajo o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) ob začetku poslovanja obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v osmih dneh po začetku poslovanja. Zavezanci morajo o spremembi sistema vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Med letom se izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS 138/2006) in

Pravilnik …

Preberi do konca - Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2009 za samostojne podjetnike