Javni razpis za podjetništvo – 2010 v občini Hrastnik

08.01.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoPosredujemo vam informacijo o objavi Javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva  in obrti v občini Hrastnik ter podeljevanju nagrad za inovacije za leto 2010.

Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje oz. dodeljevanje nepovratnih sredstev,  ki se bodo dodeljevala za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2010 (namenjena malemu gospodarstvu: mikro, mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki posamezniki).

ROKI:

  • začetek oddaje vlog: 18.1. 2010
  • zadnji dan oddaje vlog: 1.7. 2010

Razpisna dokumentacija je …

Preberi do konca - Javni razpis za podjetništvo – 2010 v občini Hrastnik

Razpis za dolgoročne kredite v Zasavju za projekte MSG

08.04.2009 0

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva

Predmet razpisa: Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev,
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite v Zasavju za projekte MSG

Razpis za dolgoročne kredite v Zasavju

08.04.2009 0

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi

Predmet razpisa: Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup strojev in opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne
Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite v Zasavju
1 4 5 6