Izvajanje plačilnih storitev na dan 25. 3. 2016

V petek, 25. 3. 2016, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila v petek, 25. 3. 2016, ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike, bo pa v času uradnih ur sprejemala plačilna navodila z datumom valute od vključno 29. 3. 2016 dalje.

Vir: UJP…

Preberi do konca - Izvajanje plačilnih storitev na dan 25. 3. 2016

Zavod prihodnje leto za javna dela okoli 21,5 milijona evrov

16.01.2016 0

Zavod RS za zaposlovanje je 14. decembra 2015 objavil javno povabilo za izbor javnih del za prihodnje leto v okvirni višini 21,5 milijona evrov. V programe javnih del se bo lahko vključilo 3800 dolgotrajno brezposelnih, vabilo pa je odprto od 17. decembra 2015 do porabe sredstev oziroma najdlje do 7. oktobra 2016.

Javna dela se bodo izvajala na področju socialnega varstva, pri čemer prednostno izvajanje teh programov pogojujejo predvsem uporabniki storitev javnih del, ki sodijo med najbolj ranljive skupine …

Preberi do konca - Zavod prihodnje leto za javna dela okoli 21,5 milijona evrov

Vlada sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

24.11.2015 0

stavba_energijaVlada RS je na svoji 60. redni seji, ki je potekala 29. oktobra 2015, sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, s katero so določeni pomembni cilji zmanjševanja rabe energije v stavbah.

Energetski zakon (EZ-1) v 348. členu določa, da Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS) pripravita ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, pristojno za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem.

Obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije, saj se …

Preberi do konca - Vlada sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

Projekt »2inno.eu – Izvedi inoviranje zdaj!«

10.08.2015 0

2inno_logo_0Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Korona plus d.o.o. je partner v mednarodnem projektu z naslovom »2inno.eu – Izvedi inoviranje zdaj!«, ki poteka v okviru programa Leonardo da Vinci, prenos inovacij. Projekt se izvaja v Avstriji, Italiji, Španiji, Sloveniji, na Madžarskem in Irskem ter se zaključuje septembra letos.

V sklopu projekta so za vas pripravili že tretjo številko biltena, v katerem vam predstavljajo projektne aktivnosti: osrednji poudarek v tokratni številki so dali pilotni fazi – koncept mentorstva v mikro, malih …

Preberi do konca - Projekt »2inno.eu – Izvedi inoviranje zdaj!«

Izvajanje 18., 156. in 160. člena ZPIZ-2

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) se je naslovilo več dopisov v zvezi z izvajanjem Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS št. 96/12, 39/13 in 63/2013-ZIUPTDSV, v nadaljevanju ZPIZ-2).

V zvezi z navedenim z vidika zakonodaje o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pojasnjujemo, da določba 18. člena ZPIZ-2 določa, da se obvezno zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo …

Preberi do konca - Izvajanje 18., 156. in 160. člena ZPIZ-2