Davčni sistem

Davčni sistem predstavlja zbirko pravnih norm, ukrepov, aktivnosti, institucij in organov na področju obdavčitve v nekem družbenem okolju. Davčni sistem je oblikovan v neposredni odvisnosti od drugih podsistemov v okviru širšega, družbenoekonomskega sistema posamezne države. Politična opredelitev, gospodarski sistem, sistem socialne varnosti, denarna politika in drugi družbeni dejavniki so determinante, ki vplivajo na oblikovanje davčnega sistema, saj je njihovo delovanje medsebojno tesno povezano.

Obdavčitev mora biti sprejemljiva tako iz ekonomskega kot iz socialnega vidika. Poseganje države v razporejanje …

Preberi do konca - Davčni sistem

Proračun (države in občin)

Proračun je normativni akt, s katerim država ali občina izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne porabe v okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, vseh prejemkov in izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja in upravljanje z javnim dolgom države in občin.

Proračun sprejema najvišji organ oblasti. Na državni ravni je to Državni zbor, v lokalni skupnosti pa sprejema proračun občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in …

Preberi do konca - Proračun (države in občin)