Delovni preizkus 2015

20.01.2015 0

Javno povabilo je Zavod RS za zaposlovanje objavil 19. 1. 2015. Na voljo je 1 milijon EUR iz proračuna Republike Slovenije. Predvidena je vključitev 1.250 brezposelnih mladih.

people hands skyDelovni preizkus je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem mestu, ki brezposelnim osebam omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad, na osnovi katerih lahko pride do dopolnitve zaposlitvenega načrta, dodatnega izobraževanja ali zaposlitve. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo. Ukrep je namenjen vsem brezposelnim …

Preberi do konca - Delovni preizkus 2015

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015

11.12.2014 0

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeObjavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 25. 11. 2014, http://www.ess.gov.si/

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2015.

Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja …

Preberi do konca - Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

28.11.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoNamen javnega povabila: Namen povabila je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in starejših delavcev.

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov izvajanja mentorstva za mlade, iskalce prve zaposlitve.

Ciljna skupina: Ciljne skupine javnega povabila so:

  • zaposleni pri izbranih delodajalcih, ki bodo izvedli program mentorstva;
  • iskalci prve zaposlitve do 30 let za sklop A javnega povabila ter
  • iskalci prve zaposlitve do 30 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih
Preberi do konca - Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012

29.12.2011 0

Zavod RS za zaposlovanje je v četrtek, 8. 12. 2011, objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012. Za javno povabilo je namenjenih okvirno 18.700.000,00 EUR, ponudbe pa lahko izvajalci javnih del že posredujejo na pristojne območne službe Zavoda RS za zaposlovanje. Vse prejete ponudbe se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja, zato bo čas prispetja ponudbe vplival na izbor ponudbe.

V letu 2012 se začnejo javna dela izvajati na podlagi Zakona o urejanju trga …

Preberi do konca - Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012

Danes objavljeno javno povabilo za izvedbo projektov Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012

28.09.2011 0

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije bo predvidoma v sredo, 28. 9. 2011, v okviru programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih objavil Javno povabilo za izvedbo projektov »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012«.

Vrednost javnega povabila bo 4.000.000 EUR in bo odprto najmanj tri tedne.

Javno povabilo bo objavljeno na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.

Ponudbo na povabilo bodo lahko oddale pravne ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, in druge osebe zasebnega prava. …

Preberi do konca - Danes objavljeno javno povabilo za izvedbo projektov Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012
1 2 3