EU malim in srednjim podjetjem namenja 2,5 milijarde evrov

02.01.2012 0

Evropska komisija je predstavila nov program za krepitev poslovne konkurenčnosti ter malih in srednjih podjetij COSME, v okviru katerega bo med leti 2014 in 2020 na voljo 2,5 milijarde evrov. Komisija namerava letno pomagati 39.000 podjetjem.

Nov finančni instrument bo v veliki meri nadaljeval dejavnosti v okviru sedanjega programa za konkurenčnost in inovacije. Zlasti je namenjen podjetnikom, predvsem malim in srednjim podjetjem, pa tudi državljanom s težavami pri ustanavljanju in razvoju lastnih podjetij za samozaposlitev ter organom držav članic …

Preberi do konca - EU malim in srednjim podjetjem namenja 2,5 milijarde evrov

Razumite kupca bolje, kot se razume sam

Uspešna podjetja se morajo naučiti razmišljati ne le s tehnološkega vidika, ampak tudi z marketinškega.

Nekatere analize in podatki kažejo, da Slovenija postaja čedalje bolj konkurenčna in primerljiva z inventivnimi dosežki, saj se je po kazalnikih Pro Inno Europe leta 2011 uvrstila med države sledilke in tako napredovala iz skupine zmernih inovatorjev v skupino sledilcev.

V Sloveniji imamo v evropskem merilu veliko objav, razmeroma veliko vlagamo v raziskave in razvoj, hitro napredujemo, smo pa še vedno nizko na lestvici …

Preberi do konca - Razumite kupca bolje, kot se razume sam

Predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

15.02.2011 0

Vlada RS je dne 28.01.2011 objavila besedilo predloga Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, ki ga je posredovala Državnemu zboru RS v sprejem po nujnem postopku. Sprejetje predlaganega zakona naj bi bilo nujno potrebno za odpravo plačilne nediscipline, ki negativno vpliva na likvidnost, konkurenčnost in razvoj gospodarskih subjektov ter zapleta njihovo finančno upravljanje, saj upniki zaradi zamud pri plačilih potrebujejo zunanje financiranje, ki je v obdobju gospodarskega upada težje dostopno in je lahko celo vzrok za stečaj sicer zdravih, …

Preberi do konca - Predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

Javni razpis »spodbujanje procesa prenosa znanja –Valor 2010«

04.06.2010 0

Javni razpis »spodbujanje procesa prenosa znanja –Valor 2010« v okviru: Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013

3. Ukrep: razvoj in inovacije v gospodarstvu

3.2.1.: Spodbujanje raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 42, Datum: 28.5.2010, Stran: 1259

Predmet razpisa: Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo projekte prenosa znanja in raziskovalnih rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov v novoustanovljena in mlada podjetja.

Rezultat projekta mora predstavljati prenos znanja oziroma raziskovalnih rezultatov, razvitih na …

Preberi do konca - Javni razpis »spodbujanje procesa prenosa znanja –Valor 2010«
1 2 3 4