Odbitek DDV od osebnih avtomobilov pri pogodbi o ”subleasingu”

sodisce RSOdločba:    sodba I U 1574/2009
Oddelek:    Javne finance
Datum seje senata:    07.06.2011
Področje:    DAVKI
Institut:    DDV – odbitek vstopnega DDV – subleasing – nakup in prodaja osebnih avtomobilov – posredništvo pri trgovanju z vozili
Zveza:    ZDDV člen 40.

JEDRO:
Iz določbe 1. točke 6. odstavka 40. člena ZDDV izhaja, da davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od osebnih avtomobilov, razen od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti dajanja v najem in zakup in za nadaljnjo prodajo. Tožnik …

Preberi do konca - Odbitek DDV od osebnih avtomobilov pri pogodbi o ”subleasingu”

Najem (leasing): finančni ali poslovni?

14.11.2009 0

Najem je pogodbeno razmerje, v katerem v zameno za plačilo ali niz plačil najemodajalec prenese na najemnika pravico do uporabe sredstva za dogovorjen čas.

Finančni najem je najem, pri katerem se prenesejo vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva; lastninska pravica lahko preide na drugo stran ali pa tudi ne.

Najem se razvrsti kot finančni najem, če se pri njem prenesejo skoraj vsa tveganja in koristi, povezani z lastništvom. Poslovni najem je najem, ki ni …

Preberi do konca - Najem (leasing): finančni ali poslovni?