Finančni uradi in uradne ure

18.03.2016 0

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

p.p. 631
1001 Ljubljana
Šmartinska cesta 55
Ljubljana

FINANČNI URADI:

 • Finančni urad Brežice
 • Finančni urad Celje
 • Finančni urad Dravograd
 • Finančni urad Hrastnik
 • Finančni urad Kočevje
 • Finančni urad Koper
 • Finančni urad Kranj
 • Finančni urad Ljubljana
 • Finančni urad Maribor
 • Finančni urad Murska Sobota
 • Finančni urad Nova Gorica
 • Finančni urad Novo mesto
 • Finančni urad Postojna
 • Finančni urad Ptuj
 • Finančni urad Velenje
 • Posebni finančni urad

Informacije o davčnih blagajnah
Anonimne prijave
Operativnokomunikacijski center Finančne …

Preberi do konca - Finančni uradi in uradne ure

Zbiranje pisnih ponudb za prodajo nepremičnin (Slovenske Konjice, Vače, Trbovlje, Krško, Nova Gorica in Kranj)

06.02.2014 0

informator-racunovodstvo-vitagoPredmet razpisa: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

 

 • Slovenske Konjice, Mestni trg 16, nezasedeni poslovni prostor 2, površine 41,91 m2, v pritličju objekta na lokaciji: Mestni trg 16, Slovenske Konjice. Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 28.800,00 EUR. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, Kontaktna oseba: ga. Nada, Tel: (03) 428-35-65.
 • Vače 28 in 28a – poslovni prostor površine 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje), na naslovu: Vače 28 in Vače 28a, 1252 Vače. Izhodiščna prodajna cena
Preberi do konca - Zbiranje pisnih ponudb za prodajo nepremičnin (Slovenske Konjice, Vače, Trbovlje, Krško, Nova Gorica in Kranj)

Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest

18.05.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je bila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod) prijavljena kot težje zaposljiva oseba po Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja in je v letu 2011 določena s strani Območne službe Zavoda kot prednostna ciljna skupina in ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.

Kot prednostna ciljna skupina so s strani Območne službe Zavoda v …

Preberi do konca - Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij

17.05.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini in sofinanciranje promocijskih akcij podjetij.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti.

Pogoji za sodelovanje:
Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa:
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 50.000 EUR.

Razpisnik:

Preberi do konca - Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij

16.05.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je:

A. Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme) ter nematerialnih investicij (nakup patentov, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov).

Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje:

 • obnove poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev in opreme;
 • nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč;
 • gradnje in/ali nakupa objekta;
 • investicij v opremo poslovnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav,
Preberi do konca - Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij