Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je:

A. Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme) ter nematerialnih investicij (nakup patentov, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov).

Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje:

  • obnove poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev in opreme;
  • nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč;
  • gradnje in/ali nakupa objekta;
  • investicij v opremo poslovnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav, ipd.);
  • nakupa drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1, Uradni list RS, 18/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47);
  • računalnikov, tiskalnikov in programske opreme, razen tiste programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov.

B. Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih projektov inovacij:

Pridobitev patenta, zaščita blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo in izdelava prototipa za gospodarsko dejavnost.

Pogoji za sodelovanje:
Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa:
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 200.000 EUR, od tega je za ukrep A namenjenih 160.000 EUR, za ukrep B pa 40.000 EUR.

Razpisnik:
Mestna občina

Rok: je odprt do 8.6.2011, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 335-01-70, E-mail: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si in Tanja Žgur, Tel: (05) 335-01-75, E-mail: Tanja.Zgur@nova-gorica.si za člane Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici, Kontaktna oseba: Boža Loverčič Špacapan, Tel: (05) 330-66-00, E-mail: Boza.Lovercic@ozs.si.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: http://www.nova-gorica.si/.

Več:
www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011032.pdf

Vir: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 29.4.2011, Stran: 1027

Sorodni članki: