Soglasje k strožjimi pogojem za ustanovitev podjetja

227458Odbor Državnega zbora za gospodarstvo je za obravnavo na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), s katero se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o letnih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, posebna pozornost pri njeni pripravi pa je bila dana omejevanju ustanavljanja novih gospodarskih družb oz. pridobitev statusa družbenika ter omejevanju veriženja podjetij z namenom nepoštenih poslovnih praks.

S predlagano novelo zakona se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o …

Preberi do konca - Soglasje k strožjimi pogojem za ustanovitev podjetja

Vlada potrdila predlog novele zakona o gospodarskih družbah

Vlada je potrdila predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki nadgrajuje omejitve ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, izboljšuje normativno ureditev korporativnega upravljanja v družbah, izboljšuje koncernsko pravo v smeri zaščite manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja kazenske določbe.

Predlog z namenom preprečitve nepoštenih poslovnih praks v zvezi s plačilom za delo dodaja nove omejitve za ustanavljanje podjetij, ki bodo doletele delodajalce zaradi njihovih prekrškov v zvezi s plačilom za delo in zaposlovanjem na črno.

Ustanavljanje podjetij …

Preberi do konca - Vlada potrdila predlog novele zakona o gospodarskih družbah

Težje do novega podjetja in veriženja

podjetje_verizenjeOsnutek predloga novele zakona o gospodarskih družbah, ki je del zadnjega svežnja ukrepov v boju zoper sivo ekonomijo, je pripravljen za obravnavo na vladi. Med osrednjimi cilji predvidenih sprememb sta onemogočanje ustanavljanja podjetij subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami in veriženja podjetij za dosego nepodjetniških ciljev.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je osnutek novele pripravilo na podlagi ugotovitve, da so v Sloveniji še vedno pogosti primeri nepoštene poslovne prakse: neizplačevanja plač in socialnih prispevkov ter zlorab pri ustanavljanju.

Osnutek …

Preberi do konca - Težje do novega podjetja in veriženja