Računovodski opomnik za 20.10.2011

20.10.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Predložitev rekapitulacijskega poročila
 • Predložitev obračuna DDV-O
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
 • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.10.2011

Računovodski opomnik za 17.10.2011

17.10.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – normirani odhodki
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti in dividend
 • Predložitev obračuna in plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika

Pripravilo: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 17.10.2011

Računovodski opomnik za 30.09.2011

informator-racunovodstvo-vitago

Informator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:


 • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
 • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Predložitev zahtevka za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Sloveniji, ki ima pravico do vračila v drugi državi članici
 • Predložitev zahtevka za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 30.09.2011

Računovodski opomnik za 20.09.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:


 • Predložitev rekapitulacijskega poročila
 • Predložitev obračuna DDV-O
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
 • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo o
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.09.2011

Računovodski opomnik za 31.08.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:


 • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
 • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Sprememba akontacije DDPO za leto 2011 med davčnim letom
 • Sprememba predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2011 (s.p.-ji) med davčnim letom
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Poročanje pravnih oseb o izplačanih
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 31.08.2011
1 2 3