Računovodski opomnik za 20.09.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:


  • Predložitev rekapitulacijskega poročila
  • Predložitev obračuna -O
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
  • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – transakcije – SN-T

Pripravilo: Računovodstvo Vitago

Sorodni članki: