Računovodski opomnik za 31.08.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:


  • Predložitev obračuna -O in plačevanje davčne obveznosti
  • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
  • Sprememba akontacije za leto 2011 med davčnim letom
  • Sprememba predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2011 (s.p.-ji) med davčnim letom
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
  • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah – obrazec 1-ZAP/M
  • Predložitev letnega poročila za leto 2010 – gospodarske družbe zavezane k reviziji (javna objava)
  • Predložitev letnega poročila za leto 2010 – zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo (javna objava)

Pripravilo: Računovodstvo Vitago

Sorodni članki: