Nov paket davčnih sprememb na Madžarskem

Ministrstvo za narodno gospodarstvo (MNG) je v parlamentarno proceduro vložilo paket davčnih sprememb, namenjenih razbremenitvi gospodarstva, večanju konkurenčnosti in spodbujanju zaposlovanja. Vladni paket za sedaj ne vključuje tudi nižjih bremen na področju obdavčitve dela. Ključne novosti predlaganih zakonskih sprememb se nanašajo na davčne olajšave za podjetniški sektor. Ukrepi so naravnani tako, da podjetja spodbujajo k postopnemu zviševanju plač, kar naj bi posledično stimulativno vplivalo na rast zaposlovanja, predvsem mladih strokovnjakov. Na ta način bi bilo možno zmanjšati odliv visoko …

Preberi do konca - Nov paket davčnih sprememb na Madžarskem

Vlada potrdila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost

obrazecVlada Republike Slovenije je na redni seji dne 20.9.2015 določila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV). Vlada predlaga Državnemu zboru, da novelo ZDDV obravnava hkrati s Predlogom zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, saj omogoča njegovo uveljavitev in posledično izvrševanje. Vlada predlaga obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku.

Temeljni cilj novele je poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga tako, da se DDV pri uvozu blaga ne bo več plačeval kot …

Preberi do konca - Vlada potrdila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost

Prevozne storitve, opravljene za tujega zavezanca

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje glede obračunavanja DDV od prevoznih storitev, povezanih s tranzitom blaga. Davčni zavezanec bo organiziral prevoz za naročnika iz tretjih držav (Singapur) iz Hrvaške do carinskega skladišča v Antwerpnu, od koder bo blago odposlano v Singapur. Blago ne bo sproščeno v prost promet v Evropski uniji, zato davčni zavezanec meni, da je prevozna storitev oproščena plačila DDV.

Ali lahko izvajalec prevoza uveljavlja oprostitev plačila DDV in katera dokazila potrebuje?

Slovenski davčni zavezanec, ki opravi prevoz blaga na

Preberi do konca - Prevozne storitve, opravljene za tujega zavezanca

Uveljavljanje oprostitev plačila DDV pri prevoznih storitvah povezanih z uvozom blaga

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanjem, ali lahko davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki kot podprevoznik opravi prevoz blaga iz tretje države v Slovenijo, po naročilu organizatorja prevoza (slovenskega ID zavezanca), uveljavlja oprostitev plačila DDV na podlagi 13. točke prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 za tisti del poti, ki je vključen v carinsko osnovo pri uvozu blaga?

Podprevoznik, ki po naročilu organizatorja prevoza (slovenskega ID zavezanca) opravi prevoz blaga iz tretje države v Slovenijo, ne more uveljavljati oprostitve

Preberi do konca - Uveljavljanje oprostitev plačila DDV pri prevoznih storitvah povezanih z uvozom blaga

Prevoz bolnikov na dializo in oprostitev plačila DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPo pojasnilu SURS spada storitev prevoza dializnih bolnikov z reševalnim vozilom v šifro SKD: Q/86.909. V zvezi s priznavanjem oprostitve iz 15. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 ni pomembno, ali je bolnik v takem stanju, da potrebuje prevoz z reševalnim prevozom ali ne, ampak da je prevoz opravljen z reševalnim vozilom. Tako je storitev prevoza dializnih bolnikov z reševalnim vozilom v skladu s 15. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 oproščena plačila DDV.

Storitev prevoza dializnih bolnikov z …

Preberi do konca - Prevoz bolnikov na dializo in oprostitev plačila DDV

Oprostitev plačila DDV v carinskem postopku 42 za blago, ki se uvozi, da se na njem opravi storitev in šele nato odpelje v drugo državo članico

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec navaja, da je v skladu z določbo d) točke prvega odstavka 143. člena Direktive Sveta 2006/112/ES oproščen uvoz blaga, če mu sledi dobava blaga davčnemu zavezancu v drugo državo članico EU ali prenos blaga v drugo državo članico in če je to blago odposlano ali odpeljano iz države članice uvoza v namembno državo članico. Na vprašanje, ali se navedena oprostitev lahko uporabi tudi za uvoz blaga, na katerem se pred odpošiljanjem ali prevozom v drugo državo članico …

Preberi do konca - Oprostitev plačila DDV v carinskem postopku 42 za blago, ki se uvozi, da se na njem opravi storitev in šele nato odpelje v drugo državo članico
1 2