Poročanje Zavodu za zaposlovanje o sklenitvi podjemne ali avtorske pogodbe

16.04.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoV skladu z 9. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti morajo delodajalci Zavodu za zaposlovanje poslati obvestilo o potrebi o sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela in sicer najkasneje v osmih dneh po tem, ko potreba nastane.

Poleg tega morajo posredovati tudi obvestilo o sklenjeni podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela v osmih dneh po sklenitvi take pogodbe.

Izjema je, če je pogodba sklenjena z delavcem, ki je v delovnem razmerju …

Preberi do konca - Poročanje Zavodu za zaposlovanje o sklenitvi podjemne ali avtorske pogodbe

Avtorska pogodba in podjemna pogodba z delodajalcem

Pojasnilo DURS, št. 42401-112/2005, 31. 1. 2005

DURS v zvezi z vprašanjem, glede obdavčitve dohodkov, prejetih za opravljeno delo na podlagi avtorske pogodbe oziroma podjemne pogodbe, ki ga zaposleni opravi za svojega delodajalca izven obveznosti po pogodbi o zaposlitvi, pojasnjuje naslednje:

Obdavčitev dohodka za stvaritev avtorskega dela v delovnem razmerju

Kot dohodek iz delovnega razmerja se v skladu s 3. točko drugega odstavka 25. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., …

Preberi do konca - Avtorska pogodba in podjemna pogodba z delodajalcem

Kdaj podjemna pogodba in kdaj pogodba o zaposlitvi?

V vsaki rastoči organizaciji se na neki stopnji razvoja podjetje sooči s situacijo, ko povečan obseg dela zahteva potrebo po dodatni delovni sili ali kadrovski okrepitvi. Vodstvo se v takem primeru odloča kako zaposliti dodatnega delavca. Vprašanje torej je, ali delavca zaposliti na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ali z njim skleniti podjemno pogodbo oziroma kakšno drugo pogodbo civilnega prava. Za podjetnika je, predvsem pri sezonskem delu, ali pa tudi delu na določenem projektu, bolj ugodno da z novim …

Preberi do konca - Kdaj podjemna pogodba in kdaj pogodba o zaposlitvi?