Poročanje Zavodu za zaposlovanje o sklenitvi podjemne ali avtorske pogodbe

informator vitago e-racunovodstvoV skladu z 9. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti morajo delodajalci Zavodu za zaposlovanje poslati obvestilo o potrebi o sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela in sicer najkasneje v osmih dneh po tem, ko potreba nastane.

Poleg tega morajo posredovati tudi obvestilo o sklenjeni podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela v osmih dneh po sklenitvi take pogodbe.

Izjema je, če je pogodba sklenjena z delavcem, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu ali če je pogodba sklenjena s pravno osebo, samostojnim podjetnikom posameznikom oz. posameznikom, ki samostojno opravlja dejavnost. Delodajalec lahko to obveznost opravi prek nove elektronske storitve Zavoda, ki je na voljo v okviru eStoritev na spletni strani Zavoda.

Vir: Zavod za zaposlovanje

Sorodni članki: