Dopolnilna dejavnost ali “Popoldanski s.p.”

22.03.2009 0

Dopolnilna dejavnost ali popoldanski s.p. je danes zelo razširjena oblika opravljanja dejavnosti. Pa si danes poglejmo pravno opredelitev takšne dejavnosti, saj se je v praksi spremenila definicija, ki je včasih opredeljevala takšno obliko opravljanja dejavnosti kot popoldansko obrt.

Z uveljavitvijo Zakona o gospodarskih družbah popoldanska obrt ni več opredeljena, to pomeni da morate za opravljanje dejavnosti po klasični poti pridobiti status samostojnega podjetnika. Popoldanski s.p. oz. popoldanska obrt se pogovorno ali v praksi sicer še vedno uporablja, kar …

Preberi do konca - Dopolnilna dejavnost ali “Popoldanski s.p.”

Priprava poslovnega načrta

22.12.2008 0

Kaj je poslovni načrt?
Pri vsaki novi poslovni ideji še ni rečeno, da gre za tudi za dobro poslovno priložnost. Zato potrebujemo dokument, ki predstavlja sistematični razvoj ideje v poslovno priložnost oziroma dokument, ki preveri potencial naše ideje.Poslovni načrt pripravi podjetnik tako, da predvidi poslovanje svojega podjetja pri izkoriščanju nove poslovne ideje, za nekaj let naprej. Ponavadi gre za 3 do 5 letni plan.

Za izkoriščanje opredeljene poslovne priložnosti je tako potrebno pripraviti dober poslovni načrt. To je verjetno …

Preberi do konca - Priprava poslovnega načrta

Vodja kot mentor

22.11.2008 0

Vodja oblikuje kulturo podjetja. To lahko dela zavedno ali nezavedno. Odločite se za zavestno oblikovanje kulture in jo prenašajte na sodelavce.
Vodje, ki se zavedajo, da so danes podjetja uspešna toliko, kot so uspešni ljudje v njih, se naučijo kreirati prednosti na trgu tako, da se naučijo hitreje reševati probleme od drugih. In seveda bolje od drugih. In kar sami obvladajo, vodje naučijo svoje sodelavce. Tak vodja se zaveda, da je njegov tim uspešen toliko, kot je uspešen najšibkejši …

Preberi do konca - Vodja kot mentor
1 21 22 23