Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemkih po mandatni pogodbi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za pojasnilo, kako je z obračunom davkov in prispevkov pri izplačilih po mandatni pogodbi, in sicer iz naslova:

  • prispevkov za zdravstveno zavarovanje (0,53 % za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter 6,36 % prispevek zavarovanca po 55.a členu ZZVZZ),
  • prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50 % prispevek zavarovanca ter 8,85 % prispevek delodajalca) ter
  • posebnega davka na določene prejemke po stopnji 25 %.

Zavezanec želi pojasnila v zvezi z naslednjimi primeri izplačil po mandatni pogodbi:…

Preberi do konca - Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemkih po mandatni pogodbi

Posebni davek na določene prejemke od izplačil po pogodbi o poslovodenju in pogodbi o prokuri

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec sprašuje, ali so izplačila po pogodbah o poslovodenju in prokuri obdavčena s posebnim davkom na določene prejemke.

V nadaljevanju pojasnjujemo.

Od dohodkov prejetih na podlagi pogodbe o poslovodenju ali pogodbe o prokuri se posebni davek na določene prejemke ne plačuje.

Osnova za obračun in plačilo posebnega davka na določene prejemke je skladno s prvim odstavkom 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97) vsako posamezno …

Preberi do konca - Posebni davek na določene prejemke od izplačil po pogodbi o poslovodenju in pogodbi o prokuri

Posebni davek na določene prejemke in uporaba KIDO

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanji zavezancev, ali se konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju nanašajo poleg dohodnine tudi na posebni davek na določene prejemke, pojasnjujemo sledeče.

Določbe mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja se ne nanašajo na posebni davek na določene prejemke.

Posebni davek na določene prejemke je bil uveden z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US). Plačujejo ga pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo …

Preberi do konca - Posebni davek na določene prejemke in uporaba KIDO