Javna dražba za prodajo nepremičnin – po Sloveniji

06.06.2015 0

immobilienPredmet javne dražbe: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

  • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zreče, Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za izklicno ceno 66.200 EUR.
  • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Lesično, Lesično 5, v izmeri 42,91 m2, za izklicno ceno 20.900 EUR.
  • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pristava pri Mestinju s pripadajočim zemljiščem, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 74,58 m2, za izklicno ceno 44.000 EUR.
  • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kozje, Kozje 36, v izmeri
Preberi do konca - Javna dražba za prodajo nepremičnin – po Sloveniji

Javna dražba za prodajo nepremičnin – po Sloveniji

24.09.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoObjavljeno: Uradni list RS, Št. 73, Datum: 17.9.2010, Stran: 2418

Predmet razpisa: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

poslovni prostor Hrastnik (Cesta 1. maja 56), poslovni prostor Polzela 9, poslovni prostori Krmelj 52, poslovni prostori Jesenice (Cesta Borisa Kidriča 31), poslovni prostori Ljubljana (Tržaška 68 a), poslovni prostori Logatec (Notranjska cesta 1), poslovni prostori bivše pošte (Duh na Ostrem vrhu 47), poslovni prostori (Pesnica pri Mariboru 41), stanovanjska hiša (Orlica 3 pri Vuhredu), stanovanje (Polzela 9), stanovanje (Polzela …

Preberi do konca - Javna dražba za prodajo nepremičnin – po Sloveniji

Javna dražba za prodajo poslovnih prostorov – Hrastnik

07.07.2010 0

informator racunovodstvo VitagoPredmet razpisa: Predmet prodaje so poslovni prostori so locirani v kleti in pritličju poslovne zgradbe na naslovu Log 9 v Hrastniku. Neto tlorisna površina poslovnih prostorov znaša 215,60 m2, od tega v kleti 115,40 m2 in v pritličju 100,20 m2.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 145.000,00 EUR

Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača poleg kupnine.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse, …

Preberi do konca - Javna dražba za prodajo poslovnih prostorov – Hrastnik

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov z javnim zbiranjem ponudb – Trbovlje

07.07.2010 0

informator racunovodstvo VitagoPredmet razpisa: V najem se oddajajo naslednji poslovni prostori: 2 poslovna prostora v prvem nadstropju stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2 in 18,47 m2, ki sta primerna za pisarno.

Poslovni prostori se dajejo v najem za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.

Neto vrednosti primernih najemnin so naslednje:

  • prostor v prvem nadstropju stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2: 72,10 EUR/mesec,
  • prostor v prvem nadstropju stavbe z
Preberi do konca - Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov z javnim zbiranjem ponudb – Trbovlje