Priznavanje stroškov prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij po ZDDPO-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoREPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Davčna uprava Republike Slovenije
Generalni davčni urad
Številka: Št. 4250-220/2011 01034-04 Datum: 18.7.2011

v dopisu se navaja, da se z letom 2011 oziroma 2012 uveljavlja že predpisan, a v praksi neizvajan drugačen sistem zavarovanja družbenikov – poslovodij, po katerem bodo le-ti vstopali v predpisana socialna zavarovanja sami in sami tudi plačevali prispevke. Sprašuje se, ali se bodo ti prispevki še naprej upoštevali kot davčno priznani odhodki. Navaja se tudi, da se po 7. členu …

Preberi do konca - Priznavanje stroškov prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij po ZDDPO-2

Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo več vprašanj zavezancev glede dohodkov:

  • poslovodij, ki vodijo družbo, s katero imajo sklenjeno pogodbo o poslovodenju,
  • prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe proti tretjim osebam, in to funkcijo v skladu z ZGD-1 tudi dejansko opravljajo in
  • prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe proti tretjim osebam, imajo pa hkrati z družbo sklenjeno tudi pogodbo o poslovodenju oziroma družbo dejansko vodijo.

Vprašanja se nanašajo na opredelitev dohodkov po Zakonu o dohodnini: ali se štejejo za dohodek iz …

Preberi do konca - Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov

Status družbenika, ki je v svoji družbi prokurist in je hkrati uživalec pokojnine

V dopisu stranka želi pojasnilo o prejemanju pokojnine za osebo, ki je družbenik zasebne družbe (kapitalske ali osebne), v tej družbi je imenovana za prokurista, ima pa sklenjeno pogodbo o poslovodenju. Na podlagi prenehanja predhodnega statusa poslovodne osebe je oseba uveljavila pravico do pokojnine, saj se kot prokurist ni štela za poslovodno osebo in ni nastalo pravno razmerja iz drugega odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06-UPB4, 114/06-ZUTPG in 10/08-ZVarDod).…

Preberi do konca - Status družbenika, ki je v svoji družbi prokurist in je hkrati uživalec pokojnine

Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV nadaljevanju posredujemo pojasnilo DURS glede obdavčitve dohodkov poslovodij in prokuristov:

V dopisu se nas prosi za mnenje o obdavčitvi dohodkov:

  • poslovodij, ki vodijo družbo, s katero imajo sklenjeno pogodbo o poslovodenju,
  • prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe nasproti tretjim osebam, in to funkcijo v skladu z ZGD tudi dejansko opravljajo, in
  • prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe nasproti tretjim osebam, imajo pa hkrati z družbo sklenjeno tudi pogodbo o poslovodenju oziroma dejansko družbo vodijo.

Stranko zanima, …

Preberi do konca - Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov

Prispevki za socialno varnost lastnikov zasebnih podjetij (prispevki, dohodnina, DDPO)

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
GENERALNI DAVČNI URAD

Številka: 4200-208/2009-01031-04

Datum: 17.12.2009

V zadnjem času smo z različnih DU prejeli več vprašanj glede plačevanja prispevkov za socialno varnost lastnikov zasebnih podjetij. V nadaljevanju navajamo obširnejša pojasnila v zvezi s tem.

1. Pravne podlage za obvezno zavarovanje lastnikov zasebnih podjetij

V drugem odstavku 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 109/06-UPB4 – v nadaljevanju: ZPIZ-1) je določeno, da se obvezno zavarujejo …

Preberi do konca - Prispevki za socialno varnost lastnikov zasebnih podjetij (prispevki, dohodnina, DDPO)