Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo več vprašanj zavezancev glede dohodkov:

  • poslovodij, ki vodijo družbo, s katero imajo sklenjeno pogodbo o poslovodenju,
  • prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe proti tretjim osebam, in to funkcijo v skladu z ZGD-1 tudi dejansko opravljajo in
  • prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe proti tretjim osebam, imajo pa hkrati z družbo sklenjeno tudi pogodbo o poslovodenju oziroma družbo dejansko vodijo.

Vprašanja se nanašajo na opredelitev dohodkov po Zakonu o dohodnini: ali se štejejo za dohodek iz …

Preberi do konca - Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov

Posebni davek na določene prejemke od izplačil po pogodbi o poslovodenju in pogodbi o prokuri

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec sprašuje, ali so izplačila po pogodbah o poslovodenju in prokuri obdavčena s posebnim davkom na določene prejemke.

V nadaljevanju pojasnjujemo.

Od dohodkov prejetih na podlagi pogodbe o poslovodenju ali pogodbe o prokuri se posebni davek na določene prejemke ne plačuje.

Osnova za obračun in plačilo posebnega davka na določene prejemke je skladno s prvim odstavkom 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97) vsako posamezno …

Preberi do konca - Posebni davek na določene prejemke od izplačil po pogodbi o poslovodenju in pogodbi o prokuri

Status družbenika, ki je v svoji družbi prokurist in je hkrati uživalec pokojnine

V dopisu stranka želi pojasnilo o prejemanju pokojnine za osebo, ki je družbenik zasebne družbe (kapitalske ali osebne), v tej družbi je imenovana za prokurista, ima pa sklenjeno pogodbo o poslovodenju. Na podlagi prenehanja predhodnega statusa poslovodne osebe je oseba uveljavila pravico do pokojnine, saj se kot prokurist ni štela za poslovodno osebo in ni nastalo pravno razmerja iz drugega odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06-UPB4, 114/06-ZUTPG in 10/08-ZVarDod).…

Preberi do konca - Status družbenika, ki je v svoji družbi prokurist in je hkrati uživalec pokojnine

Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV nadaljevanju posredujemo pojasnilo DURS glede obdavčitve dohodkov poslovodij in prokuristov:

V dopisu se nas prosi za mnenje o obdavčitvi dohodkov:

  • poslovodij, ki vodijo družbo, s katero imajo sklenjeno pogodbo o poslovodenju,
  • prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe nasproti tretjim osebam, in to funkcijo v skladu z ZGD tudi dejansko opravljajo, in
  • prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe nasproti tretjim osebam, imajo pa hkrati z družbo sklenjeno tudi pogodbo o poslovodenju oziroma dejansko družbo vodijo.

Stranko zanima, …

Preberi do konca - Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov

Kaj je prokura in kdo je prokurist

Prokura je posebna oblika pooblastila. Ureja jo Zakon o gospodarskih družbah. Prokura je tako povezana s poslovanjem gospodarskih družb in jo na drugih pravnih področjih ne srečujemo. Prokuro lahko podelijo samostojni podjetnik posameznik ter osebne in kapitalske družbe. Prokurist je lahko samo fizična oseba.

Gre za posebno obliko zastopanja in predstavljanja družbe oziroma podjetnika navzven. Sam prokurist nima pooblastil za upravljanje družbe navznoter niti ne v primerjavi z organom družbe. Ta vloga je prepuščena samo direktorju oziroma članom uprave …

Preberi do konca - Kaj je prokura in kdo je prokurist