Za vlaganja in nova delovna mesta v Zasavju 1,15 milijona evrov spodbud

11.04.2016 0

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS (Datum: 11. 3. 2016, Št. 19) objavilo javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za letos. Na voljo je 1,15 milijona evrov, vloge pa bodo zbirali do 11. aprila.

Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti nova delovna mesta in zaposlovanje.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki …

Preberi do konca - Za vlaganja in nova delovna mesta v Zasavju 1,15 milijona evrov spodbud

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2011 – RRA Koroška

01.07.2011 0

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 800.000,00 EUR, za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 400.000,00 EUR.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
  • nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
  • financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Pogoji za

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2011 – RRA Koroška