Statusno preoblikovanje podjetnika – dohodnina, DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo elektronsko sporočilo z dne 18. 5. 2010, v katerem

1.   prosite za pojasnilo v zvezi s prenosom podjetnikovega podjetja na prevzemno družbo. Navajate, da se samostojni podjetnik želi preoblikovati in prenesti svoje podjetje na prevzemno družbo. Knjigovodska vrednost podjetja (podjetnikov kapital) znaša 50.000 evrov. Podjetnik ima med svojimi sredstvi nepremičnino, katere primerljiva tržna vrednost je višja od njene knjigovodske vrednosti. Zaradi tega bi podjetnik priglasil posebno davčno obravnavo, da skrite rezerve od te nepremičnine ne bi bile …

Preberi do konca - Statusno preoblikovanje podjetnika – dohodnina, DDV

Kakšne so obdavčitve osebnega dopolnilnega dela, s.p.-ja in d.o.o.

Katera formalna oblika poslovanja je za vaš posel najbolj primerna

Obdavčitev osebnega dopolnilnega dela …

Davčna osnova je vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini desetih odstotkov dohodka. Akontacija dohodnine se izračuna in plača od davčne osnove po 25-odstotni stopnji. Poleg tega se ti dohodki vštevajo tudi v letno osnovo za plačilo dohodnine.

… espeja

Pri espejih moramo biti pozorni na stopnjo obdavčitve in davčno osnovo. V praksi smo namreč večkrat zasledili, da prihaja ravno pri obdavčitvi …

Preberi do konca - Kakšne so obdavčitve osebnega dopolnilnega dela, s.p.-ja in d.o.o.

Samostojni podjetniki posamezniki in ZPIZ – o nekaterih pravicah

18.07.2010 0

Status samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju: podjetnik) opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da je podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja.

Pravna podlaga za pokojninsko in invalidsko zavarovanje podjetnikov je podana v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). Osebe, ki kot svoj edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji kot samostojni podjetniki posamezniki po ZGD-1 opravljajo pridobitno dejavnost, vključno s fizičnimi osebami, ki se štejejo za obrtnike ali …

Preberi do konca - Samostojni podjetniki posamezniki in ZPIZ – o nekaterih pravicah

Registracija s.p.

19.04.2010 0

1. Kdo je s.p.?

Samostojni podjetnik (s.p.) je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. To pomeni, da je samostojni podjetnik vsak posameznik, ki registrira s.p. z namenom samostojnega opravljanja pridobitne dejavnosti.

2. Kje je potrebno za registracijo s.p.?

  • Dobra poslovna ideja in dober poslovni načrt – priporočljivo, nista pa formalni pogoj za ustanovitev.
  • Določitev sedeža in dejavnosti. Dejavnost si podjetnik izbere po standardni  klasifikaciji dejavnosti. Za opravljanje večine dejavnosti ni nobenih dodatnih
Preberi do konca - Registracija s.p.

Posebni primeri odloga in obročnega plačevanja davka za vse davčne zavezance

30.03.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoDAVČNI ZAVEZANEC: Fizična oseba, pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost

KDO predloži vlogo

Za dovolitev plačila davka v največ 12 mesečnih obrokih ali odlog za največ 12 mesecev, lahko vloži vlogo katerikoli zavezanec (fizična oseba, pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, …

Preberi do konca - Posebni primeri odloga in obročnega plačevanja davka za vse davčne zavezance

Podjetnik oddaja kupljeno stanovanje sebi v najem

24.09.2009 0

Situacija je sledeča; Samostojni podjetnik si je kupil stanovanje. Zanima ga, ali se mu v primeru, da stanovanje odda sebi kot fizični osebi v najem, priznajo stroški amortizacije in drugi obratovalni stroški. Konkreten primer navaja oddajo stanovanja sebi, kot fizični osebi, z mesečno najemnino v znesku 300,00 EUR.

Nakup stanovanja na s.p., kakor se pogosto izrazimo v praksi ni v nasprotju z zakonodajo, vendar se mora ta nepremičnina uporabljati za poslovne namene za prodobivanje prihodkov oziroma se uporablja za …

Preberi do konca - Podjetnik oddaja kupljeno stanovanje sebi v najem
1 3 4 5 6