Kako registriramo s.p.?

17.09.2009 0

1. Kdo je s.p.?

Samostojni podjetnik (s.p.) je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. To pomeni, da je samostojni podjetnik vsak posameznik, ki registrira s.p. z namenom samostojnega opravljanja pridobitne dejavnosti.

2. Kje je potrebno za registracijo s.p.?

  • Dobra poslovna ideja in dober poslovni načrt – priporočljivo, nista pa formalni pogoj za ustanovitev.
  • Določitev sedeža in dejavnosti. Dejavnost si podjetnik izbere po standardni  klasifikaciji dejavnosti. Za opravljanje večine dejavnosti ni nobenih dodatnih
Preberi do konca - Kako registriramo s.p.?

Blagajniško poslovanje samostojnega podjetnika

29.07.2009 0

Samostojni podjetnik ima pri opravljanju svoje dejavnosti, na primer maloprodaje v trgovini, dnevni iztržek v blagajni. Iztržek je razdeljen na plačila v gotovini in na plačila s plačilnimi oziroma kreditnimi karticami. Kartična plačila se dnevno unovčujejo preko POS terminala.

Zastavlja se vprašanje, ali mora samostojni podjetnik obvezno polagati gotovino na TRR, ali po morebitni spremembi Uredbe tega ni več zavezan napraviti, saj kot vemo, samostojni podjetniki prosto razpolagajo z gotovino. Nadalje se mnogi sprašujejo, ali je obvezno …

Preberi do konca - Blagajniško poslovanje samostojnega podjetnika

Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Članek dopolnjuje članek: Prenos poslovnega prostora iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Zavezanec navaja, da je fizična oseba lastnica nepremičnine (zemljišča), ki ga je pridobila leta 2007. Fizična oseba namerava odpreti podjetje (s.p.), v katerega bo ob začetku opravljanja dejavnosti vložila nepremičnino. Prosi za pojasnilo, ali se vložitev nepremičnine v podjetje s.p. šteje kot obdavčljiva odsvojitev kapitala po določbah 94. člena Zakona o dohodnini.

V zvezi z vprašanjem sporočamo naslednje:

Vložitev nepremičnine v podjetje s.p. se šteje za obdavčljivo

Preberi do konca - Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika

Prispevek dopolnjuje članek:
Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika (s.p.) v kapitalsko družbo (d.o.o.)

Zaradi aktualnosti teme glede statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika podajamo naslednje Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2009, 6. 3. 2009

Davčna zavezanka sprašuje v zvezi s statusnim preoblikovanjem samostojnega podjetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo. V vprašanju zavezanka navaja, da je bil kot obračunski presečni dan statusnega preoblikovanja podjetnika določen datum 31. 12. 2008. Vpis nove kapitalske družbe v sodni register bo predvidoma v prvih mesecih leta 2009. …

Preberi do konca - Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika

Prenos poslovnega prostora iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Danes si bomo pobliže ogledali vprašanja, ki se nanašajo na računovodsko in davčno obravnavo poslovnega prostora, ki je last samostojnega podjetnika kot fizične osebe. Torej, samostojni podjetnik je kot fizična oseba lastnik poslovnega prostora v katerem opravlja dejavnost. Zanimajo nas odgovori na naslednja vprašanja:

  1. Ali lahko uveljavlja strošek amortizacije za obravnavani poslovni prostor?
  2. Ali lahko fizična oseba samostojnemu podjetniku zaračunava najemnino?
  3. Ali lahko nepremičnino proda oziroma prepiše na s.p. ter kakšni stroški so s tem?

V zvezi z navedenimi …

Preberi do konca - Prenos poslovnega prostora iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika
1 4 5 6