Kakšne so obdavčitve osebnega dopolnilnega dela, s.p.-ja in d.o.o.

Katera formalna oblika poslovanja je za vaš posel najbolj primerna

osebnega dopolnilnega dela …

je vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini desetih odstotkov dohodka. se izračuna in plača od davčne osnove po 25-odstotni stopnji. Poleg tega se ti dohodki vštevajo tudi v letno osnovo za plačilo dohodnine.

… espeja

Pri espejih moramo biti pozorni na stopnjo obdavčitve in davčno osnovo. V praksi smo namreč večkrat zasledili, da prihaja ravno pri obdavčitvi espejev do številnih nejasnosti, ki pa so večinoma povezani prav s prej omenjenima pojmoma. Torej, dohodki espejev so obdavčeni z dohodnino po dohodninski lestvici enako kot denimo osebni dohodki posameznika. Davčna osnova pa se ugotavlja na dva načina, in sicer:

  • z ugotavljanjem normiranih stroškov v višini 25 odstotkov ustvarjenih prihodkov (zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig, njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, vključno z oktobrom tekočega leta, ne presegajo 42 tisoč evrov, ne zaposluje delavcev);
  • kot dobiček, ki je razlika med prihodki in odhodki. Prihodki in odhodki se v tem primeru ugotavljajo enako kot pri podjetjih.

… d. o. o.

Dohodki pravnih oseb so obdavčeni z davkom od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Davčna osnova je razlika med obdavčenimi prihodki in davčno priznanimi odhodki. Stopnja DDPO je od letos 20-odstotna. Pri tem se je treba zavedati, da to ni edino davčno breme za družbenika, če želi sredstva (denar) iz svoje družbe prenesti nase. Tako dividende kot tudi obresti so namreč obdavčene z dohodnino po 20-odstotni stopnji, pri čemer je obdavčitev fiksna.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Objavljeno: Finance, 21.9.2010, www.finance.si, Avtor: Stane Petavs

Sorodni članki: