Spremenjen pravilnik v zvezi z izmenjavo e-računov

E-racun8. 10. 2015 je bil v Uradnem listu RS številka 75/2015 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik je pričel veljati 9. 10. 2015, uporablja pa se ga od 1. 1. 2016 dalje.

Bistvena novost je, da bo s pričetkom uporabe zgoraj navedenega pravilnika UJP preverjal naslednje dodatne obvezne podatke v e-SLOG-u (8. člen):…

Preberi do konca - Spremenjen pravilnik v zvezi z izmenjavo e-računov

Nov šifrant kod namenov plačila

16.10.2013 0

Združenje bank Slovenije je objavilo nov Šifrant kod namenov plačila.

Nove kode namenov so:

  • ALLW – nadomestila (Allowance)
  • BBSC – spodbuda za rojstvo otroka (Baby Bonus Scheme)
  • CPCK – parkirnina (Carpark Charges)
  • EDUC – izobraževanje (Education)
  • FCPM – zamudne obresti in stroški (Late Payment of Fees & Charges)
  • FWLV – dajatve za tuje delavce (Foreign Worker Levy)
  • GSTX – davek na blago in storitve (Goods & Services Tax)
  • INVS – naložbe & vrednostni papirji (Investment & Securities)
  • IVPT –
Preberi do konca - Nov šifrant kod namenov plačila