Obvestilo delodajalcem glede naravne nesreče

27.02.2014 0

informator-racunovodstvo-vitagoOBVESTILO DELODAJALCEM V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM OBVEZNOSTMI IZ DELOVNEGA RAZMERJA OB UPOŠTEVANJU OKOLIŠČIN POVEZANH Z NARAVNO NESREČO

1. Kakšno plačilo pripada delavcu, ki zaradi višje sile ni mogel opravljati dela (bodisi, da zaradi višje sile ni mogel priti na delo, bodisi, da delodajalec zaradi višje sile ni mogel obratovati)?

Delavec in delodajalec se lahko dogovorita, da delavec koristi redni letni dopust. V tem primeru se mu izplača 100 % nadomestilo. Oba, delavec in delodajalec morata s tem soglašati.

V …

Preberi do konca - Obvestilo delodajalcem glede naravne nesreče

Solidarnostna pomoč, leto 2012

Pri opredelitvi višine solidarnostne pomoči v letu 2012, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2012 Solidarnostna pomoč v EUR
v primeru smrti v drugih primerih
od 01.01.2012 dalje 3.443,00 1.252,00

11. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:

  • v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 3.443 eurov;
  • v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni
Preberi do konca - Solidarnostna pomoč, leto 2012

Solidarnostna pomoč, leto 2011

Pri opredelitvi višine solidarnostne pomoči v letu 2011, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2011 Solidarnostna pomoč v EUR
v primeru smrti v drugih primerih
od 01.01.2011 dalje 3.443,00 1.252,00

11. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:

  • v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 3.443 eurov;
  • v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni
Preberi do konca - Solidarnostna pomoč, leto 2011