Solidarnostna pomoč, leto 2012

Pri opredelitvi višine solidarnostne pomoči v letu 2012, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – v EUR
v primeru smrti v drugih primerih
od 01.01.2012 dalje 3.443,00 1.252,00

11. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:

  • v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 3.443 eurov;
  • v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delojemalca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca, do višine 1.252 eurov.

(2) Za solidarnostno pomoč po prvi alinei prejšnjega odstavka se šteje tudi povračilo stroškov pogreba v primeru smrti delojemalca.

Sorodni članki: