Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H)

1. člen

V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se v prvem odstavku 1. člena v prvi alineji besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2010/88/EU z dne 7. decembra 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje (UL L št. 326 z dne 10. 12. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva …

Preberi do konca - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H)

5 novosti na področju DDV v letu 2015

Poslovne knjigeV državnem zboru je bil 19. novembra 2014 sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost. Glavne novosti, ki jih prinaša zakon in se bodo uporabljale od 1. januarja 2015.

1. Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici ima pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago, ki so mu ga dobavili, ali za storitve, ki so jih zanj opravili davčni zavezanci v Sloveniji, ali za uvoz blaga v Slovenijo, če izpolnjuje v zakonu določene …

Preberi do konca - 5 novosti na področju DDV v letu 2015

Spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

23.10.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoVlada Republike Slovenije je določila besedilo Preloga zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po rednem postopku.

 Spremembe zakona so potrebne: 

  1. Zaradi prenosa (implementacije) evropskega pravnega reda v slovensko zakonodajo in skladno z evropsko direktivo zmanjšanja neenakosti med ženskami in moškimi na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja
  2. Potreba po določenih spremembah se je v vseh teh letih izvajanja zakona pokazala tudi v praksi (gre za poenostavitev dela na centrih 
Preberi do konca - Spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Obvestilo – po novem dražje študentsko delo

informator-racunovodstvo-vitagoObveščamo vas, da je z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/2012)  stopii v veljavo tudi trajni ukrep, ki se nanaša na študentsko delo oz. obračun koncesijske dajatve.

Po novem koncesijska dajatev namesto dosedanjih  12 % znaša 23 %.

Primer: študent zasluži 100,00 EUR

PREJ PO NOVEM
Koncesijska
dajatev
12 % 12 €
+ 20% ddv
= 14,40 €
23 % 23 €
+ 20% ddv
= 27,60 €
Dodatna
koncesijska
dajatev
2 % 2,00 €
+
Preberi do konca - Obvestilo – po novem dražje študentsko delo

Otroški dodatki, štipendije, socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencije in druge pravice po 1. 1. 2012

26.11.2011 0

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (otroški dodatki, štipendije, socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencije malice, kosila, najemnine,…) se bo po 1. 1. 2012 izvajalo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Kaj moramo glede pravic in prejemkov, do kataerih smo že upravčeni, storiti zaradi uveljavitve nove zakonodaje?

Kaj moramo glede pravic in prejemkov, do kataerih smo že upravčeni, storiti zaradi uveljavitve nove zakonodaje?

otroški dodatek
Tisti, ki trenutno prejemate otroški dodatek, ga boste ne glede …

Preberi do konca - Otroški dodatki, štipendije, socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencije in druge pravice po 1. 1. 2012
1 2 3