Spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

informator-racunovodstvo-vitagoVlada Republike Slovenije je določila besedilo Preloga zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po rednem postopku.

  zakona so potrebne: 

 1. Zaradi prenosa (implementacije) evropskega pravnega reda v slovensko zakonodajo in skladno z evropsko direktivo zmanjšanja neenakosti med ženskami in moškimi na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja
 2. Potreba po določenih spremembah se je v vseh teh letih izvajanja zakona pokazala tudi v praksi (gre za poenostavitev dela na centrih  za socialno delo, zmanjšanje administrativnih bremen, gre za spremembo terminologije s katero se želimo uporabnikom bolj približati, večje razumevanje zakona, redakcije…. )
 3. Potrebno je urediti pravice socialnim staršem in poenotiti postopke in tudi pravice

Ključne spremembe:

Zaradi velikega nasprotovanje javnosti neprenosljivosti starševskega dopusta 30 dni za očete, smo to iz osnutka zakona brisali in pripravili novi sistem ureditve dopustov od rojstvu otroka:

Materinski dopust (prej porodniški dopust), ostaja 105 dni. Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater vseh 130 dni starševskega dopusta.

Spremenjeni zakon predvideva 15 dni očetovskega dopusta kot do sedaj (ob rojstvu dojenčka, skupaj z mamo) na novo pa dodajamo 15 dni (plačanega) očetovskega dopusta po poteku starševskega dopusta, po enem letu – to pomeni, da podaljšujemo celotno trajanje dopustov ob rojstvu otroka iz 12 na 12,5 meseca

Zakon predvideva časovni odmik uveljavitve te novosti (v 3 letih po letu, ki sledi rasti BDP-ja 2,5%, se vsako leto zniža za 25 dni neplačanega očetovskega dopusta in doda 5 dni plačanega).

Ostale novosti zakona:

 • podaljšanje pravice do dela s krajšim delovnim časom v primeru dveh otrok, namesto do 6 leta starosti otroka, sedaj do končanega prvega razreda, pri čemer je leto pravice neprenosljiva pravica vsakega od staršev
 • zvišanje otroškega dodatka v enostarševskih družinah z 10% na 30 %
 • uskladitev terminologije z mednarodnimi dokumenti (prej: porodniški dopust, očetovski dopust in dopust za nego in varstvo otroka; sedaj: materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust)
 • boljša ureditev pravic za socialne starše. Direktiva 2010/18/EU zahteva od nacionalnih držav, da uredijo posvojiteljski dopust na enak način, kot to velja za starševski dopust za biološke starše (260 dni) v primeru posvojitve otroka do njegove starosti 8 let.
 • zakon bolje ureja pravice za socialne starše, ki dejansko otroka negujejo in varujejo – npr. pravica do krajšega delovnega časa in delnega plačila za izgubljen dohodek tudi za rejnike in skrbnike, očetovski dopust (če ga ne koristi biološki oče) tudi za osebo, ki za otroka dejansko skrbi, darilo ob rojstvu novorojenčka tudi za posvojitelje, skrbnike ipd.
 • uskladitev zakonodaje z Evropsko socialno listino iz izpeljave iz Zakona o delovnih razmerjih: Zakon uvaja nadomestilo za čas dojenja eno uro dnevno do 18 meseca starosti:
  • do devetega meseca z nadomestilom v višini 1/8 minimalne plače
  • do 9 – 18 meseca s plačilom prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače brez nadomestila

Zmanjšanje administrativnih bremen za delodajalce (oproščeni zahtev izpolnjevanja osnov za odmero nadomestila pri dopustih, sporočanje glede prenesenega dopusta)
poenostavitev dela za centre za socialno delo. Delo na centrih bo enostavnejše in cenejše (navadno vročanje, črtanje možnosti za uveljavljanje otroškega dodatka za nazaj)poenotenje vsebine pravic in rokov – zakon predvideva pravice do družinskih prejemkov, razen pravice do dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino, za otroke do starosti 18 let, pravice, ki so bile vezane na starost otroka 6 ali 8 oz. 10 let, pa predlog zakona poenoti na končan 1. razred.

Vir: Vlada RS

Sorodni članki: