Vlada sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

24.11.2015 0

stavba_energijaVlada RS je na svoji 60. redni seji, ki je potekala 29. oktobra 2015, sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, s katero so določeni pomembni cilji zmanjševanja rabe energije v stavbah.

Energetski zakon (EZ-1) v 348. členu določa, da Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS) pripravita ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, pristojno za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem.

Obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije, saj se …

Preberi do konca - Vlada sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

Finančno ministrstvo obljublja lažje plačilo davčnega dolga

dolgujeFinančno ministrstvo je pripravilo predlog novele zakona o davčnem postopku, s katero se bo zavezancem omogočilo lažje plačilo davčnega dolga, davčnemu organu pa večjo učinkovitost. Cilj sprememb je sicer zagotoviti preprost, jasen in enostaven davčni sistem.

Glavna cilja predloga novele zakona o davčnem postopku sta poenostavitev postopkov pobiranja davkov oz. zmanjšanje administrativnega bremena zavezancem za davek ter večja preglednost davčnega postopka. S tem se povečuje tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva, piše v obsežnem zakonskem osnutku, ki je še do 22. …

Preberi do konca - Finančno ministrstvo obljublja lažje plačilo davčnega dolga

Redkost in učinkovitost; ekonomski dvojčici

29.12.2008 0

Ekonomija je veda o tem, kako družbe uporabljajo redke razpoložljive vire za proizvodnjo potrebnih dobrin in kako te razdeljujejo med ljudi.

Za to opredelitev sta temeljni dve ideji; da so dobrine redke in da mora družba svoje razpoložljive vire uporabljati učinkovito. Ekonomija je torej pomembna veda zaradi dejstva redkosti in želje po učinkovitosti. Poglejmo si najprej redkost. Kakšne bi bile posledice, če bi lahko proizvedli neomejene količine vsake dobrine in bi bile človekove želje povsem izpolnjene? Ljudje …

Preberi do konca - Redkost in učinkovitost; ekonomski dvojčici