Spodbude za zaposlovanje starejših

starejsiZakon o interventnem ukrepu na področju trga dela s 1. januarjem uvaja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb.

Delodajalec, ki bo po 1. januarju zaposlil brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, bo v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost. (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Delodajalec bo lahko spodbudo v trajanju …

Preberi do konca - Spodbude za zaposlovanje starejših

Spodbude za zaposlovanje starejših

03.12.2015 0

f6f0480891Ciljno skupino predstavljajo brezposelne osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. V primeru zaposlitve takšne brezposelne osebe bo delodajalec v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost (prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Zakona v primerjavi z že sprejetim ukrepom oprostitve plačila prispevkov delodajalca v primeru mlajših od 30 let ne zahteva zaposlitve za …

Preberi do konca - Spodbude za zaposlovanje starejših

Vložitev popravka OPSVZ zaradi napačne osnove ZZ

informator-racunovodstvo-vitagoPri oddaji obračuna prispevkov za socialno varnost OPSVZ za mesec februar 2015 je bila v sistemu eDavki ugotovljena napaka pri osnovi za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Napaka je odpravljena.

Zavezanci, ki imajo v obračunu OPSVZ za mesec februar 2015 znesek v polju »Osnova« nižji od zneska 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS – »Osnova ZZ« (924,15 EUR) in so ga preko sistema eDavki oddali do vključno 2. 3. 2015 do 13. ure, morajo oddati …

Preberi do konca - Vložitev popravka OPSVZ zaradi napačne osnove ZZ

FURS začel z aktivnostmi na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno

19.11.2014 0

Z 18. 8. 2014 je se začel uporabljati novi zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki za nadzor nad tem področjem določa tudi Finančno upravo RS. Z informiranjem želijo ljudi osvestiti o posledicah dela in zaposlovanja na črno, s preventivnimi in nadzornimi aktivnostmi pa zagotoviti čim višjo stopnjo legalizacije obravnavanih dejavnosti.

Posamezniki, ki delajo ali so zaposleni na črno, nimajo obveznega zdravstvenega zavarovanja, niso zavarovani za primer nezgode pri delu ali poklicne bolezni in ostanejo brez nadomestila …

Preberi do konca - FURS začel z aktivnostmi na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2013

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2012 1.515,95 EUR. Upoštevaje ta podatek v spodnji tabeli navajamo zneske prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2013.

Vrste zavarovancev

Višina pavšalnega
določenega
prispevka od
1.1. do 31.12.2012

Določitev prispevka
od 1.1. do 31.12.2013
Stopnja/
osnova
Znesek
prispevka od
1.1. do 31.12.
2013
Način
plačevanja
prispevka
Zavarovanci iz
12., 13. in 14.
točke prvega odstavka 15.
člena ZZVZZ
Državljani RS in
tujci, zavarovani
v tujini, za
Preberi do konca - Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2013

Plačevanje prispevkov za zasebnike za maj 2012

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesecmaj 2012.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 185,80 102,63 3,05 291,48
60 % PP 224,28 123,88 3,68 351,84
90 % PP 336,42 185,82 5,52 527,76
120 % PP 448,56 247,76 7,37 703,69
150 % PP 560,70 309,71 9,20 879,61
180 % PP 672,84 371,65 11,05 1.055,54
210 % PP 784,98 433,60 12,88
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike za maj 2012
1 2 3 4 7