FURS začel z aktivnostmi na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno

Z 18. 8. 2014 je se začel uporabljati novi zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki za nadzor nad tem področjem določa tudi Finančno upravo RS. Z informiranjem želijo ljudi osvestiti o posledicah dela in zaposlovanja na črno, s preventivnimi in nadzornimi aktivnostmi pa zagotoviti čim višjo stopnjo legalizacije obravnavanih dejavnosti.

Posamezniki, ki delajo ali so zaposleni na črno, nimajo obveznega zdravstvenega zavarovanja, niso zavarovani za primer nezgode pri delu ali poklicne bolezni in ostanejo brez nadomestila v primeru nezmožnosti za delo. So brez pravice do odpravnine, letnega dopusta, regresa za , regresa za prehrano, povrnitve potnih stroškov. Niso upravičeni do nadomestila za primer brezposelnosti, opravljeno delo se jim ne všteva v delovno dobo in se ne bo upoštevalo za pokojnino. Podjetniki opozarjajo, da jim izvajalci, ki delajo ali zaposlujejo na črno, predstavljajo nelojalno konkurenco. Delo in imata negativne posledice tudi za državno blagajno in razdeljevanje socialnih transferjev.

Finančna uprava RS z 18.8.2014 prevzema velik del nadzornih nalog na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. Večjo učinkovitost bodo zagotavljali s prisotnostjo na terenu, osveščanjem zavezancev in širše javnosti o posledicah zaposlovanja in dela na črno, informiranjem o nujnosti legalizacije dejavnosti in strožjimi sankcijami za kršitelje.

Zaradi možnih kršitev bodo spremljali tudi oglase. Na področju dela na črno se bodo osredotočili na dejavnosti in vrste del, kjer je ob upoštevanju sezonskega značaja opravljanja dejavnosti možnost kršitev dela na črno večja. Gre na primer za inštrukcije, varstvo otrok, osebne trenerje, pomoč na domu, čiščenje, kozmetične storitve, prodajo cvetja in sveč, prodajo na sejmih, turistične vodnike ipd. Na področju zaposlovanja na črno pa so take dejavnosti gradbeništvo, gostinstvo, fitnes, organizirana športna vadba ipd.

Vir:

Sorodni članki: