izračun plače 2018

Manj možnosti za zlorabe pri uveljavljanju osebnega stečaja

23.02.2016 0

Vlada je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje.

Institut osebnega stečaja je bil v luči nekaterih odmevnejših primerov konec lanskega leta predmet  širše javne in strokovne razprave, v kateri so bile identificirane predvsem možnosti za dodatno nadgradnjo in zamejitev zlorab tega instituta. Ministrstvo za pravosodje je k spremembam pristopilo prioritetno, tudi v luči tega, da se dodatne varovalke pred …

Preberi do konca - Manj možnosti za zlorabe pri uveljavljanju osebnega stečaja

Neprijava terjatev v postopku prisilne poravnave in popravek zneska obračunanega DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoVprašanje – opis problema

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in s sedežem v Sloveniji (v nadaljevanju: zavezanec), je v letu 2008 kupcu dobavil blago in izdal račun v višini 6.000,00 € (z vključenim DDV po stopnji 20%). Zavezanec v letu 2010 še vedno ni prejel plačila za opravljeno dobavo blaga, hkrati pa je izvedel, da je bil uspešno zaključen postopek prisilne poravnave kupca, pri čemer zavezanec ni priglasil svojih terjatev.

Zavezanec sprašuje, ali (in kdaj) lahko uveljavi pravico …

Preberi do konca - Neprijava terjatev v postopku prisilne poravnave in popravek zneska obračunanega DDV