Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2015

  1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2015 v primerjavi z decembrom 2014 je bil 0,000.
  2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2015 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,006.
  3. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2015 v primerjavi z decembrom 2014 je bil –0,013.
  4. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2015 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,005.

Vir: Uradni list …

Preberi do konca - Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2015

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPodatki o indeksih cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za leto 2011 so na voljo v novi številki Statističnih informacij.

Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2011 v povprečju zvišale za 2,0 %. Blago se podražilo za 2,7 %, storitve pa za 0,4 %.

Cene so se v povprečju najizraziteje zvišale v naslednjih skupinah življenjskih potrebščin: stanovanje (za 5,0 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 4,9 %) ter alkoholne pijače in tobak (prav tako za 4,9 %). V povprečju …

Preberi do konca - Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, 2011

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, marec 2010

01.04.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoMarca 1,1-odstotna inflacija, letna rast cen 1,4-odstotna.

Cene v marcu v povprečju višje za 1,1 %
Tudi v letošnjem marcu se je inflacija gibala okrog odstotka; v primerjavi s februarjem so se namreč cene življenjskih potrebščin zvišale za 1,1 %. Skupna letošnja rast cen pa je bila 0,7-odstotna.

Blago se je podražilo za 1,5 %, cene storitev pa so v povprečju ostale na februarski ravni. Poltrajno blago je bilo dražje (za 9,0 %), prav tako blago dnevne porabe (za …

Preberi do konca - Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, marec 2010

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, februar 2010

07.03.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoFebruarja 0,4-odstotna inflacija, letna rast cen 1,3-odstotna.

Cene v februarju v povprečju višje za 0,4 %
Februarska inflacija je bila 0,4-odstotna; za toliko so se namreč v primerjavi z januarjem zvišale cene življenjskih potrebščin. Skupna letošnja rast cen pa je še vedno negativna, in sicer -0,4-odstotna.

Blago se je podražilo za 0,5 %, storitve pa za 0,3 %. Med blagom je bilo dražje poltrajno blago (za 0,8 %) ter blago dnevne porabe (za 0,6 %), trajno blago pa se …

Preberi do konca - Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, februar 2010