Novosti ZPIZ-2B, ki imajo vpliv na status upokojenca oziroma zavarovanca

V Državnem zboru je bil dne 15. 12. 2015 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2B), ki naj bi začel veljati 1. 1. 2016. Ta med drugim na novo ureja institut izplačevanja 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine, pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine po posebnih predpisih, institut delne pokojnine, institut ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje uživalcev pokojnin, določa rok za uskladitev statusov uživalcev pokojnin in oseb, ki jih zajema …

Preberi do konca - Novosti ZPIZ-2B, ki imajo vpliv na status upokojenca oziroma zavarovanca

Uveljavljanje refundacije nadomestila s strani delodajalcev – pripomočki za izračun

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeZZZS je pripravil pripomoček za lažji izračun bruto nadomestila, za pripravo zahtevka za refundacijo ter pripomoček za izračun 91. koledarskega dne (od prvega delovnega dne po tem datumu se nadomestilo, ki se izplača v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, obračuna po višjem odstotku):

  • dejanski izračun
  • fiksni izračun
  • izračun 91. koledarskega dne

Vir: ZZZS…

Preberi do konca - Uveljavljanje refundacije nadomestila s strani delodajalcev – pripomočki za izračun

Izvajanje 18., 156. in 160. člena ZPIZ-2

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) se je naslovilo več dopisov v zvezi z izvajanjem Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS št. 96/12, 39/13 in 63/2013-ZIUPTDSV, v nadaljevanju ZPIZ-2).

V zvezi z navedenim z vidika zakonodaje o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pojasnjujemo, da določba 18. člena ZPIZ-2 določa, da se obvezno zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo …

Preberi do konca - Izvajanje 18., 156. in 160. člena ZPIZ-2

Vključitev v obvezno zavarovanje za osebe v drugem pravnem razmerju – 18. člen ZPIZ-2 in 78. člen ZMEPIZ-1

Določba 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS št. 96/12 in 39/13, v nadaljevanju ZPIZ-2) določa, da se obvezno zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo. Kot delo iz drugega pravnega razmerja se šteje delo oziroma storitev, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, po zakonu, ki …

Preberi do konca - Vključitev v obvezno zavarovanje za osebe v drugem pravnem razmerju – 18. člen ZPIZ-2 in 78. člen ZMEPIZ-1