Državni zbor sprejel zakon o pomoči gospodarskim družbam in zadrugam v težavah

je sprejel zakon o pomoči gospodarskim družbam in zadrugam v težavah. Ta jasneje opredeljuje merila upravičenosti do pomoči in zahteva delitev bremen prestrukturiranja med državo in deležniki, po novem bodo pomoč lahko dobile tudi .

Novi zakon slovensko zakonodajo prilagaja smernicam, ki so bile spremenjene v letu 2014. Med novostmi je, da bodo lahko tovrstno državno pomoč pridobile tudi zadruge. Na novo so določena tudi merila upravičenosti do pomoči – dobila jo bodo lahko le podjetja ali zadruge, katerih propad bi povzročil velike socialne ali resno širše vplival na gospodarstvo države.

Zakon uvaja novo obliko pomoči – začasno podporo prestrukturiranju. Poudarek je tudi na pripravi izvedljivega programa prestrukturiranja, katerega obvezne sestavine bodo sedaj zakonsko določene. Breme prestrukturiranja bodo morali z državo sorazmerno deliti tudi deležniki – lastniki, partnerji in upniki. Pristojnost za odločanje o pomoči bo z vlade prenesena na gospodarsko ministrstvo.

Vir: STA, 26. 1. 2017, www.sta.si

Sorodni članki: