Potni nalogi

Potni nalogi so računovodske listine, ki dokazujejo obstoj službenih potovanj delavcev in služijo povračilu davčno priznanih stroškov, ki so jih pri oziroma v zvezi s službenim potovanjem utrpeli. Temeljni stroški so dnevnice (povračilo stroškov za prehrano) in prevozni stroški (kilometrina, cestnina, parkirnina, …). Obračunajo pa se lahko tudi drugi stroški, ki so nastali zaradi izvršitve naloge službenega potovanja. Preberi do konca - Potni nalogi

Davčni postopek

Davčni postopek je poseben upravni postopek, katerega pravila so določena v Zakonu o davčnem postopku.V tem članku bomo pojasnili zadeve v zvezi z davčnim postopkom in pojme, ki se uporabljamo pri davčnem postopku.

S pobiranjem davka se v sodobnih državah ukvarjajo davčne uprave. V Republiki sloveniji je to Davčna uprava RS (DURS). Pri tem jim pogosto pomagajo tudi drugi organi javne uprave, delodajalci in banke. Davčni postopek sestavljajo dve fazi;

  • Faza obračuna davka in
  • Faza pobiranja davka oziroma
Preberi do konca - Davčni postopek

Izgorevanje do izgorelosti

28.01.2009 0

Izgorelost je stanje skrajne psiho-fizične in čustvene izčrpanosti, ki nastane zaradi predolge in preveč intenzivne izpostavljenosti stresu. Sindrom izgorelosti postaja najbolj razširjena poklicna bolezen, kar je potrdila vrsta raziskav. Na to opozarja Svetovna zdravstvena organizacija, nekatere države, med njimi na primer Švedska, pa so jo kot samostojno motnjo že uvrstile v svoje klasifikacijske bolezni.

Od utrujenosti do psiho-fizičnega zloma

Izgorevanje praviloma ne prizadane tistih, ki slabše obvladujejo stresne situacije. Ravno nasprotno, izgorevajo tisti, ki so bili …

Preberi do konca - Izgorevanje do izgorelosti

Nadomestilo plače med bolniškim staležem

28.01.2009 0

Količniki valorizacije za leto 2009

Količniki valorizacije za leto 2008

Količniki valorizacije za leto 2007

Mesečni indeksi valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem za leto 2006

Mesečni indeksi valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem za leto 2005

Mesečni indeksi valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem za leto 2004

Mesečni indeksi valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem za leto 2003

Vir: ZZZS…

Preberi do konca - Nadomestilo plače med bolniškim staležem

Posredni davki

Posredni davki, za razliko od neposrednih, niso neposredno odmerjeni zavezancu, pač pa so vključeni v ceno nabavljenih poslovnih učinkov. Možnosti davčne prevalitve so pri posrednih davkih bistveno večje kot pri neposrednih davkih. Med posrednimi davki obravnavamo:

  • splošne trošarine (prometne davke),
  • posebne trošarine (akcize),
  • davke od plačilnih list in
  • uvozne davščine.
Preberi do konca - Posredni davki

Usklajevanje osnove za nadomestilo plač od 1.1.2009 dalje

27.01.2009 0

1. Usklajevanje osnove za nadomestilo plače

Na podlagi spremenjenega prvega odstavka 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur.l. list RS, št. 114/06, 59/07, 63/07, 10/08, 71/08 in 73/08; ZUTPG) se od julija 2008 osnove za nadomestilo plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja usklajujejo dvakrat letno, in sicer:

  • prvič v mesecu juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – junij tekočega leta in
  • drugič v mesecu januarju
Preberi do konca - Usklajevanje osnove za nadomestilo plač od 1.1.2009 dalje
1 2 3 14