Izplačilo plač po izvensodni poravnavi – dohodnina

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanca zanima davčna obravnava dohodka iz delovnega razmerja, ki je izplačan za več preteklih let na podlagi izvensodne poravnave, v kateri se sklicujejo tudi na sodbo sodišča o tej zadevi, ki je pravnomočno končana s sodno odločbo.

V nadaljevanju odgovarjamo.

V primeru, da je izvensodna poravnava namenjena načinu izvršitve sodne odločbe in se z njo ureja pravica do izplačila v obsegu, kot jo delavki zagotavlja sodna odločba, se izplačila po takšni izvensodni poravnavi štejejo za izplačila na podlagi sodne

Preberi do konca - Izplačilo plač po izvensodni poravnavi – dohodnina

Slovenija med inovacijskimi sledilci

09.03.2011 0

Evropska komisija je 1. februarja objavila pregled uspešnosti Unije inovacij za leto 2010- Innovation Union Scoreboard 2010.

Slovenija je skupaj z Bolgarijo, Estonijo, Malto, Portugalsko in Romunijo se uvršča med države z najvišjimi stopnjami letne rasti inovacijske uspešnosti, ki znatno presegajo 5 %, ter je v svoji skupini skupaj z Estonijo vodilna po rasti. Glede splošne inovacijske uspešnosti pa je Slovenija v svoji skupini pod povprečjem; ugotovljeno je bilo zlasti izrazito zmanjšanje izdatkov za inovacije, ki niso …

Preberi do konca - Slovenija med inovacijskimi sledilci

Prodaja poštnih znamk

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa vprašanje davčnega zavezanca v zvezi z obravnavo prodaje poštnih znamk odgovarjamo:

Če davčni zavezanec uporabniku opravi univerzalno poštno storitev, dobava poštne (in doplačilne) znamke predstavlja dobavo blaga, neposredno povezanega z univerzalno poštno storitvijo, ki je oproščena plačila DDV v skladu s 17. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1. Kraj obdavčitve enotne univerzalne poštne storitve se določi v skladu s 25. členom ZDDV-1.

Če davčni zavezanec uporabniku dobavi zgolj poštno znamko po nominalni vrednosti, ki se uporablja za poštne …

Preberi do konca - Prodaja poštnih znamk

Natečaj za podporo energetsko učinkovitim projektom

08.03.2011 0

Ministrstvo za gospodarstvo RS in Časnik Finance tudi letos razpisujeta natečaj za nagrade na področju energetsko učinkovitih projektov in podjetij oziroma ustanov.

Natečaj,  na katerega se lahko prijavijo podjetja ali ustanove, je zasnovan kot spodbuda porabnikom energije v Sloveniji, tako v industriji kot tudi v storitvenem in javnem sektorju, za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije. Razpisali bomo nagrade za:

  • energetsko učinkovito podjetje (ta je letos prvič ločena na nagrado za energetsko učinkovito manjše podjetje ali ustanovo in energetsko učinkovito
Preberi do konca - Natečaj za podporo energetsko učinkovitim projektom

Davčni zastopnik po ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV praksi se pojavljajo vprašanja glede izvajanja določb o davčnih zastopnikih, njihovih obveznostih in njihovi odgovornosti. V nadaljevanju pojasnjujemo:

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) v drugem odstavku 76. člena določa, da če je v skladu s 1. do 5. točko prvega odstavka tega člena plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ima pa sedež v drugi državi članici, lahko ta davčni zavezanec imenuje davčnega …

Preberi do konca - Davčni zastopnik po ZDDV-1

Davčni zastopnik in njegova odgovornost za plačilo DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z davčno izvršbo davka na dodano vrednost davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji (tujca) in ima v Sloveniji davčnega zastopnika, so bila zastavljena naslednja vprašanja:


1. Ali se davčna izvršba izvaja proti davčnemu zavezancu ali proti davčnemu zastopniku?

Davčni organ v postopku davčne izvršbe terja davčnega zavezanca, saj davčni zastopnik ni solidarno odgovoren za plačilo davka na dodano vrednost.

Na splošno se kot zastopnika šteje osebo, ki je upravičena v imenu in za račun druge osebe …

Preberi do konca - Davčni zastopnik in njegova odgovornost za plačilo DDV
1 3 4 5 6 7 8