Investicijska konferenca Investing in Slovenia 2011

14.03.2011 0

Vabimo zainteresirana slovenska podjetja iz sektorjev visokih tehnologij (IKT, biotehnologije, energetika, okolje), ki načrtujejo razvojne projekte z investicijami v minimalni višini 5 milijonov in iščejo tuje investitorje.

Datum: 12. april 2011

Kraj: London, Velika Britanija

Ministrstvo RS za zunanje zadeve, JAPTI, Gospodarska zbornica Slovenije in Veleposlaništvo RS v Londonu v sodelovanju z Developing Markets Associates organiziramo investicijsko konferenco »Investing in Slovenia 2011«, ki bo 12. aprila 2011 v Londonu (sedež EBRD), kjer se bo Slovenija …

Preberi do konca - Investicijska konferenca Investing in Slovenia 2011

Kdaj so slabitve terjatev davčno priznani odhodek?

Število stečajnih postopkov v Sloveniji narašča, zaradi plačilne nediscipline pa tudi najbolj zdrava slovenska podjetja s težavo zapirajo terjatve. Kaj storiti z odprtimi terjatvami, za katere je podjetju jasno, da ne bodo v celoti poplačane. Na kaj paziti pri slabitvah in koliko slabitev šteje za davčno priznani odhodek?

1. Kdaj je treba odpisati oziroma oslabiti terjatve?

Ko podjetje ugotovi, da je poplačilo terjatve postalo dvomljivo, oblikuje popravek vrednosti terjatev. Slovenski računovodski standard določa, da se med poslovnim letom popravki …

Preberi do konca - Kdaj so slabitve terjatev davčno priznani odhodek?

Obvestilo o povečanju sredstev javnega razpisa Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

12.03.2011 0

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, objavlja obvestilo, da so na javnem razpisu Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/10 z dne 19. 3. 2010, Ob-2211/10, povečana sredstva, ki so na razpolago za ta javni razpis. Obvestilo se nanaša na 5. točko javnega razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu RS za leti …

Preberi do konca - Obvestilo o povečanju sredstev javnega razpisa Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

Obračunavanje DDV od primanjkljajev

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec izpostavlja problematiko obračuna DDV od primanjkljajev pri davčnih zavezancih, ki imajo pravico do delnega odbitka DDV. V letu 2008 je bilo davčnemu zavezancu pojasnjeno, da je treba od primanjkljaja v skladu s 7. členom ZDDV-1 obračunati DDV.

Davčnega zavezanca v zvezi z obračunom DDV od primanjkljajev zanima:

  1. Ali mora biti od ugotovljenega primanjkljaja obračunan DDV od celotne davčne osnove ali le od dela, ki je sorazmeren odbitemu DDV?
  2. Če mora biti DDV obračunan od celotne davčne osnove,
Preberi do konca - Obračunavanje DDV od primanjkljajev

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3)

11.03.2011 0

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 19. 11. 2010 je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. 2. 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na dodano vrednost, ki obsega:

– Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006),
– Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1A (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. …

Preberi do konca - Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3)

Zakon o dohodnini (ZDoh-2-UPB7)

11.03.2011 0

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 23. 11. 2010 je Državni zbor na seji dne 4. 2. 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o dohodnini, ki obsega:

– Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08 z dne 30. 1. 2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah …

Preberi do konca - Zakon o dohodnini (ZDoh-2-UPB7)
1 2 3 4 5 6 8