Razpis dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2011

Predmet razpisa: RC GSD razpisuje:

za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Dolenjske Toplice, Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Loški potok, Občina Metlika, Občina Mirna Peč, Občina Mokronog – Trebelno, Občina Semič, Občina Straža, Občina Šentjernej, Občina Šentrupert, Občina Škocjan, Občina Šmarješke Toplice, Občina Trebnje in Občina Žužemberk.

Upravičeni stroški:

  • Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa opreme, gradbenih strojev, cestno prevoznih sredstev ter stroške izgradnje, adaptacije in nakupa poslovnih prostorov.
  • Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
  • Stroški za obratna sredstva, ki pomenijo stroške nakup materiala, blaga, storitev, promocije, plač in stroški testiranja.

Pogoji za sodelovanje: Na se lahko prijavijo: gospodarske družbe, fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Razpisnik:
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.

Razpisna dokumentacija:
Vlogo za posojilo in garancijo lahko prosilec prejme v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, Kontaktna oseba: Polona Kovač-Brulc, Tel: (07) 337-29-87 in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje, Kontaktna oseba: Mašenjka Hvala, Tel: (01) 895-06-10. Vloga je na razpolago tudi na spletni strani: http://www.rc-nm.si/.

Več:
www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011022.pdf

Vir: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 25.3.2011, Stran: 641

Sorodni članki:

Komentiraj

Komentiraj