Finančno ministrstvo s spremembami pri DDV na pomoč obrtnikom in podjetnikom

04.07.2011 0

Ministrstvo za finance je pripravilo osnutek predloga novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV), s katero želi izboljšati likvidnost podjetij, ki imajo neplačane terjatve do podjetij v prisilni poravnavi ali stečaju. Davčnemu zavezancu želi omogočiti, da bo lahko obračunani in neplačani DDV zmanjšal že ob uvedbi prisilne poravnave ali stečaja. V primeru uvedbe postopka prisilne poravnave in stečaja imajo namreč davčni zavezanci po trenutni ureditvi možnost popravka (zmanjšanja) davčne osnove, če niso bili v (celoti) poplačani, šele po …

Preberi do konca - Finančno ministrstvo s spremembami pri DDV na pomoč obrtnikom in podjetnikom

Javni razpis za ukrep 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011

03.07.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije.

Cilj ukrepa:

  • Spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev.
  • Povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij.
  • Prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji:

Vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu …

Preberi do konca - Javni razpis za ukrep 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011

Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)

02.07.2011 0

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Javno povabilo delodajalce spodbuja, da začnejo sistematično vlagati v zaposlene in tako v skladu s potrebami na trgu dela odpravijo strukturna neskladja in izboljšajo usposobljenost človeških virov in povečajo mobilnost in zaposljivost.

S tem javnim povabilom vabijo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in posebna usposabljanje.

Vrednost javnega povabila:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 2.000.000,00 EUR.

Naročnik:
Javni …

Preberi do konca - Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2011 – RRA Koroška

01.07.2011 0

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 800.000,00 EUR, za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 400.000,00 EUR.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
  • nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
  • financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Pogoji za

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2011 – RRA Koroška
1 3 4 5