Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015

12.07.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je del strategije Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v …

Preberi do konca - Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015

Računovodski opomnik za 11.07.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih obveznosti:


  • Plačevanje akontacije DDPO za leto 2011
  • Plačevanje predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2011 (s.p.-ji)
  • Napoved za odmero Ak-doh od dohodka iz zaposlitve – dohodek iz drugega pogodbenega razmerja
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o poslih z VP – SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR.

Pripravilo: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 11.07.2011

Najem oziroma uporaba nepremičnin

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec navaja, da je organiziral predavanje in v ta namen sklenil z najemodajalcem najemno pogodbo za najem dvorane s spremljajočo infrastrukturo. Na vprašanje glede obdavčitve te storitve z DDV pojasnjujemo:

Od storitve po priloženi pogodbi je treba obračunati DDV po splošni 20-odstotni stopnji.

V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) je najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom), razen določenih izjem, oproščen plačila …

Preberi do konca - Najem oziroma uporaba nepremičnin

Obdavčitev plačila za delo prokurista – dohodnina

10.07.2011 0

sodisce RSOdločba: sodba U 1146/2005
Oddelek: Javne finance
Datum seje senata: 06.02.2007
Področje:    davki
Institut:
davek od osebnih prejemkov – obdavčitev plačila za delo prokurista – dohodnina
Zveza: ZDoh člen 15, 15.

JEDRO:

Podatki upravnih spisov ne izkazujejo, da bi bila prokura s sklepom z dne 27. 11. 2000 podeljena prokuristu kot samostojnemu podjetniku. Tudi iz sodnega registra izhaja le vpis A.A. kot fizične osebe. Čim pa je tako, je tudi po oceni sodišča presoja, da je A.A. opravljal funkcijo …

Preberi do konca - Obdavčitev plačila za delo prokurista – dohodnina

69 uradnih pojasnil v zvezi z uporabo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

informator-racunovodstvo-vitagoMinistrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo odgovore na pogosta vprašanja v zvezi z uporabo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP. Odgovori so na voljo na tej povezavi:


  • Odgovori na pogosta vprašanja o uporabi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih.pdf

Vir: Ministrstvo za finance…

Preberi do konca - 69 uradnih pojasnil v zvezi z uporabo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

Najava javnega razpisa ”Sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo”

08.07.2011 0

Predvidoma konec junija bo JAPTI objavil javni razpis »Sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo«, za katerega je na voljo okvirno 250.000 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki bodo podjetjem nastali iz naslova poslovnega svetovanja po tem javnem razpisu. Poslovno svetovanje je namenjeno ugotavljanju konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju načrta za internacionalizacijo.

Namen javnega razpisa
je omogočiti podjetjem, katerih prihodki iz naslova izvoza blaga ali storitev ne presegajo 15% celotnih prihodkov, ugotavljanje njihove …

Preberi do konca - Najava javnega razpisa ”Sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo”
1 2 3 4 5