Računovodski opomnik za 20.10.2011

20.10.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

  • Predložitev rekapitulacijskega poročila
  • Predložitev obračuna DDV-O
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
  • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.10.2011

Izračun akontacije dohodnine od odpravnine

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV dopisu se zavezanec sklicuje na pojasnilo DURS, št. 4210-20422/2011 z dne 18. 7. 2011 in navaja, da je odpravnina dohodek, ki se nanaša na več mesecev, zato bi se morala akontacija dohodnine obračunavati po povprečni stopnji od enomesečnega dohodka v skladu s petim odstavkom 127. člena ZDoh-2. Glede na pojasnilo DURS, v katerem je pojasnjeno, da drugi delodajalec obračuna akontacijo dohodnine po 25 %, nas sprašuje, ali v primeru, ko glavni delodajalec izplačuje odpravnino, nihče ne izračunava akontacije …

Preberi do konca - Izračun akontacije dohodnine od odpravnine

Računovodski opomnik za 17.10.2011

17.10.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

  • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – normirani odhodki
  • Napoved za odmero dohodnine od obresti in dividend
  • Predložitev obračuna in plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika

Pripravilo: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 17.10.2011

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

17.10.2011 0

1. člen

V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 18/11) se v četrtem odstavku 4. člena, šestem odstavku 20. člena, drugem odstavku 74.c člena, prvem, drugem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 74.e člena, prvem in drugem odstavku 74.f člena, prvem, četrtem, petem in šestem odstavku 74.h člena, četrtem odstavku 78. člena ter v tretji točki prvega odstavka 141. člena besedilo »pristojni davčni urad« v različnih sklonih nadomesti z besedilom …

Preberi do konca - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

Povračilo stroškov udeležencu izobraževanja odraslih

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi s povračili stroškov udeležencu izobraževanja odraslih. V dopisu navaja, da udeleženec izobraževanja odraslih pri delodajalcu opravlja obvezno praktično delo. Zanima jih, ali se povračilo stroškov prehrane med delom, do višine določene v Uredbi in nagrada v višini, kot jo določa Uredba, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Dohodki, ki jih v okviru opravljanja obveznega praktičnega dela prejme udeleženec izobraževanja odraslih, ki ni v delovnem razmerju, prijavljen kot brezposelna

Preberi do konca - Povračilo stroškov udeležencu izobraževanja odraslih

Obvezno zavarovanje direktorjev in/ali družbenikov direktorjev

15.10.2011 0

Dne 28.09.2011 se je na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije naslovilo vprašanje glede podlage obveznega zavarovanja družbenika zasebne družbe v Republiki Sloveniji, ki je poslovodna oseba in ni zavarovan na drugi podlagi, za svoje delo pa prejema na podlagi civilnopravne pogodbe znesek v višini minimalne plače oziroma višji znesek od minimalne plače. Stranko zanima razmejitev med 5. odstavkom 13. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02, 135/03, 72/05, …

Preberi do konca - Obvezno zavarovanje direktorjev in/ali družbenikov direktorjev
1 2 3 4 5 6