Novi razpis za družini prijazna podjetja

29.02.2012 0

Objavljen je nov javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2012.

Certifikat podeljuje Ekvilib Inštitut skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, namen pa je zaposlenim olajšati usklajevanje službe in zasebnega življenja, s tem pa pripomoči k večji delovni učinkovitosti.

Podjetja in organizacije se lahko prijavijo do 31. decembra oziroma do zapolnitve mest.

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani certifikata.

Vir: Ekvilib Inštitut, 25.1.2012, www.ekvilib.org…

Preberi do konca - Novi razpis za družini prijazna podjetja

Pravni vidiki e-poštnega marketinga

E-poštni marketing v Sloveniji dobiva razsežnosti propagandne epidemije. Zato je dobro vedeti, katera dejanja so zakonita.

E-poštni marketing urejata dva zakona, in sicer Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in Zakon o elektronskih komunikacijah, pri čemer ima slednji, vsaj kar se tiče elektronskih komunikacij, značaj specialnosti, kar pomeni, da v primeru nasprotujočih si določb obeh zakonov prevlada pred prvim.

Zakon o varstvu osebnih podatkov načelno dopušča uporabo osebnih podatkov tudi za namene neposrednega trženja, a le tistih, ki jih …

Preberi do konca - Pravni vidiki e-poštnega marketinga

Drugi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012

27.02.2012 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije).

Investicija se mora izvajati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.

Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za nakup strojev in opreme ter nematerialnih naložb in, pri investicijah sklopa A – …

Preberi do konca - Drugi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2012

26.02.2012 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro podjetjih v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.

Vlagatelj lahko kandidira na razpis samo z eno prijavo.

Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne sme biti začeta pred oddajo vloge na razpis. Za začetek izvajanja investicije oziroma prijavljene …

Preberi do konca - Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2012

Odprava krajevne pristojnosti in obrazci M-4 za leto 2011

25.02.2012 0

S spremembo ZMEPIZ (ZMEPIZ-B, Uradni list RS, št. 25/11), ki je začela veljati 5.4.2011, je bil črtan 24. člen Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00, 111/07 in 25/11 – ZMEPIZ).

Poslovnemu subjektu, ki je imel na dan 30.06.2011 dodeljenih več registrskih številk in na njih odprta zavarovanja, se je dodelila enotna registrska številka zavezanca (ERŠZ).

Registrske številke, ki so bile do 30.06.2011 dodeljene enotam poslovnega subjekta, so …

Preberi do konca - Odprava krajevne pristojnosti in obrazci M-4 za leto 2011

Delegacija na Norveško, 27. – 29.3.2012

24.02.2012 0

Gospodarska zbornica Slovenije in Norwegian Renewable Energy Partners – INTPOW v času od 27. do 29. marca 2012 organizirata izhodno gospodarsko delegacijo na Norveško (Oslo).

V maju 2011 je Slovenijo prvič obiskal norveški kralj Harald V., ki ga je spremljalo kar 60 norveških poslovnežev. Le-ti so se na konferenci in petih panožnih seminarjih srečali s približno 300 predstavniki slovenskih podjetij. V prvih devetih mesecih leta 2011 se je izvoz slovenskega blaga na Norveško povečal za skoraj 23 odstotkov v …

Preberi do konca - Delegacija na Norveško, 27. – 29.3.2012
1 2 3 7