Objavljen javni razpis za prijavo za Priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2015

16.05.2015 0

rs_priz_858410415V petek, 10. aprila 2015 je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo organizacij za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2015.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri …

Preberi do konca - Objavljen javni razpis za prijavo za Priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2015

5 stvari, ki jih morate vedeti o prenovi zakona o gospodarskih družbah

ZAKON-O-GOSPODARSKIH-DRUZBAH-S-KOMENTARJEM-_55328e73ac153Prenovljeni zakon o gospodarskih družbah podjetjem in podjetnikom prinaša več novosti. Vlada naj bi trenutno različico zakona in spremembe kmalu obravnavala.

Ključne novosti:

1. Kdo podjetje lahko odpre in kdo ne

Poleg že veljavnih omejitev (ustanovitelj, družbenik in zastopnik ne more postati oseba, ki je pravnomočno obsojena zaradi gospodarskega kriminala in podobno) ministrstvo uvaja tri nove:

  • Podjetij ne boste več mogli ustanavljati in postati družbeniki, če vam je bila v zadnjih dveh letih s pravnomočno odločbo inšpektorata za delo
Preberi do konca - 5 stvari, ki jih morate vedeti o prenovi zakona o gospodarskih družbah

Davčne blagajne obvezne od 2. januarja 2016

blagajnaVlada je na svoji spletni strani objavila predlog zakona o davčnem potrjevanju računov, s katerim uvaja davčne blagajne in obenem določa vse v povezavi z uporabo elektronskih naprav za izdajo računov.

Po javni obravnavi je torej ministrstvo dopolnilo prvotni naslov, ki se je glasil Predlog zakona o potrjevanju računov.

Država ne bo prevzela stroškov

Predlagatelji niso upoštevali zahtev obrtno-podjetniške zbornice, naj država prevzame stroške, ki jih bodo imeli zavezanci ob uvedbi sistema davčnih blagajn. Prav tako niso upoštevali predloga …

Preberi do konca - Davčne blagajne obvezne od 2. januarja 2016

Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrbo tržišča s temi proizvodi.

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo in trženje:

  • naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo;
  • naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje
Preberi do konca - Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) – regres, napredovanja…

javni delavciV Uradnem listu RS št. 95/2014 je bil objavljen naslednji Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15):

1. člen (vsebina)

S tem zakonom se za stabilizacijo javnih financ začasno omejujejo plače in drugi stroški dela javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci) in funkcionarjev oziroma funkcionark (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).

2. člen (plačna lestvica do 31. decembra 2015)

(1) Ne glede na prilogo 1 Zakona o …

Preberi do konca - Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) – regres, napredovanja…

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (delovni čas mobilnih delavcev, višine odpravnine, povračila za tujino)

delavciV Uradnem listu RS št. 28/2015 so bile 24. 4. 2015 objavljene naslednje Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo:

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 92/13 in 16/14) se spremeni in dopolni:

1. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki glasi:
(delovni čas mobilnih delavcev)

Za mobilne delavce v cestnem prometu, ki opravljajo prevoze blaga in potnikov se pri določanju delovnega časa in obveznih počitkov in ostalih posebnosti pri …

Preberi do konca - Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (delovni čas mobilnih delavcev, višine odpravnine, povračila za tujino)
1 2 3 4 5