Nakazilo donacij iz dohodnine

24.09.2015 0

investicijeDonacije iz dohodnine so bile upravičencem nakazane 18. 9. 2015

Finančna uprava RS je v petek 18. 9. 2015 upravičencem do donacij iz dohodnine za leto 2014 na njihove TRR-je nakazala donacije tistih zavezancev za dohodnino, katerih odmera je postala dokončna.  Prejemniki donacij so bili o nakazilih že pisno obveščeni.

4.460 različnim upravičencem je bilo v petek nakazanih 3.654.790,91 € tovrstnih donacij. Decembra 2015 in marca 2016 bodo upravičencem nakazane še donacije tistih zavezancev za dohodnino, ki jim trenutno …

Preberi do konca - Nakazilo donacij iz dohodnine

Obvezen vpis podatka o številki ID e-računa na plačilnem navodilu od 1.10.2015 dalje

Spletno računovodstvo - Računovodstvo VitagoProračunski uporabniki bodo morali od 1. 10. 2015 dalje v plačilnih navodilihza poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa obvezno vpisati podatek o ID številki e-računa.

V Uradnem listu RS, št. 51 z dne 14. 7. 2015 je bil objavljen Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (v nadaljevanju Pravilnik), ki se začne uporabljati s 1. 10. 2015.

V skladu s Pravilnikom …

Preberi do konca - Obvezen vpis podatka o številki ID e-računa na plačilnem navodilu od 1.10.2015 dalje

Nova spletna storitev za zavarovane osebe – vpogled v moje podatke o izdatkih za zdravstvene storitve

21.09.2015 0

Spletno računovodstvo - E-računovodstvoZZZS je septembra 2015 uvedel novo spletno storitev, ki omogoča zavarovanim osebam na spletu vpogled v podatke o izdatkih za zdravstvene storitve, ki so bile osebi opravljene v breme obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Storitev omogoča varen vpogled v naslednje podatke:

  • o osebi,
  • o zdravstvenem zavarovanju in zavezancu za prispevek,
  • o statusu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
  • o listinah za tujino (EU-KZZ in druge),
  • o izdanih zdravilih na recept,
  • o prejetih medicinskih pripomočkih in
  • o izbranih osebnih zdravnikih.

Za vpogled potrebujete

Preberi do konca - Nova spletna storitev za zavarovane osebe – vpogled v moje podatke o izdatkih za zdravstvene storitve

Novi prekrški po ZGD-1

18.09.2015 0

policaj15. avgusta je začel veljati spremenjeni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki za podjetnike in podjetja uvaja med drugim nove in spreminja dosedanje prekrške, ki lahko nastanejo pri vodenju in upravljanju svojega podjetja.

Prekrški za družbe:

Z globo od 15.000 do 45.000 evrov se za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 10.000 do 30.000 evrov srednja družba, z globo od 2.500 do 15.000 evrov majhna družba, z globo od 1.000 do 6.000 evrov pa mikro družba poleg tega …

Preberi do konca - Novi prekrški po ZGD-1

Potrebni podatki za izvršbo

obrazecNemalokrat se v praksi pripeti, da je izvršba na podlagi verodostojne listine onemogočena ali otežena, če upnik ne razpolaga z zadostnimi podatki dolžnika. Za uspešno izvršbo poskrbite, da boste imeli naslednje podatke, ki so določeni v 16. a členu Zakona o izvržbi in zavarovanju:

(Identifikacijski podatki o dolžniku in upniku)

Identifikacijski podatki o dolžniku in upniku, ki je fizična oseba, so:
1. osebno ime in naslov prebivališča ter
2. datum rojstva ali EMŠO ali davčna številka ali drug isti …

Preberi do konca - Potrebni podatki za izvršbo
1 2 3 4 5